....

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΦΤΜ), ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ (ΤΥΠΟΥ ΑΔΗΜΕ) ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

    Σας ενημερώνουμε, ότι από 10-1-2023 ξεκίνησαν οι αιτήσεις για χρηματοδότηση της διαδικασίας αναβάθμισης λογισμικού σε Ταμειακές Μηχανές και Φορολογικούς Μηχανισμούς.
Η εν λόγω αναβάθμιση λογισμικού, αφορά τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών (ΦΤΜ), φορολογικών μηχανισμών (ΑΔΗΜΕ) κ.α. με συσκευές EFT/ POS, είναι υποχρεωτική και θα υλοποιηθεί εντός του έτους, κατόπιν σχετικής επίσημης ανακοίνωσης.

Οι επιδοτήσεις θα δωθούν μέσω ηλεκτρονικής επιταγής (Voucher), η οποία θα καλύπτει έως και το 90%  του κόστους της διαδικασίας αναβάθμισης και διασύνδεσης, με ανώτατο όριο τα 112,50 Ευρώ.

Οι προϋποθέσεις για την επιδότηση αναφέρονται στην ιστοσελίδα digitalsme.gov.gr και συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα ΙΙΙ “ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ”, όπου θα βρείτε και όλες τις επιπλέον πληροφορίες.
(Η σχετική κατηγορία είναι η  “4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS”)

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης γίνονται ηλεκτρονικά με τη χρήση κωδικών taxis στην ιστοσελίδα beneficiary.digitalsme.gov.gr , για τη συμπλήρωση όμως των αιτήσεων απαιτούνται, εντός των άλλων και λογιστικά στοιχεία, όπως κύκλος εργασιών προγενέστερων ετών, δηλώσεις προηγούμενων  κρατικών ενισχύσεων κ.α.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για χρηματοδότηση λήγει την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.


 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments