....

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 13% ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ»

Στην έκδοση εγκυκλίου προχώρησε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Σαββαϊδου, βάση της οποίας η φορολόγηση των αγροτών θα γίνεται με συντελεστή 13% αντί για 26%.

Ειδικότερα, βάσει της εγκυκλίου ο φορολογικός συντελεστής 13% εφαρμόζεται επί των κερδών  από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο (λιανικώς ή χονδρικώς) πώλησης των αγροτικών προϊόντων.  

Επιπρόσθετα με την έκδοση της εγκυκλίου διευθετείται και το ζήτημα της φορολόγησης των παραγωγών λαϊκών αγορών, καθώς ορίζεται ότι οι παραγωγοί φορολογούνται με συντελεστή 13% μόνο στην περίπτωση πώλησης (χονδρικώς ή λιανικώς) των δικών τους προϊόντων, δηλαδή των προϊόντων που έχουν παράγει οι ίδιοι (και μόνο για αυτά) είτε από δικό τους κατάστημα είτε σε λαϊκές αγορές.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments