....

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Η Τράπεζα Θεμάτων αφενός δεν αποσύρεται, αλλά γίνονται όλα όσα χρειάζονται για την αξιόπιστη εφαρμογή της, και αφετέρου οι αλλαγές που συντελούνται καθιστούν

το Λύκειο όχι μόνο μια «αυτόνομη παιδαγωγική μονάδα», αλλά σχολείο ποιότητας, που επιτελεί στο ακέραιο  τον ρόλο του και εκπληρώνει τις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας.
Τα παραπάνω τονίζει ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος σε γραπτή απάντηση που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ύστερα από σχετική ερώτηση του Βουλευτή Θ. Καράογλου.
Ο  υπουργός Παιδείας σημειώνει επίσης στην απάντησή του ότι:
Α. Η εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων στις εξετάσεις αποσκοπεί αφενός στην ενίσχυση της αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας των εξετάσεων και αφετέρου στη διαπίστωση του βαθμού επίτευξης των μαθησιακών στόχων που τίθενται από τα αναλυτικά προγράμματα.
Β. Ως εκ τούτου, η Τράπεζα Θεμάτων αποτελεί εργαλείο βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και διασφάλισης της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πράγμα το οποίο είναι προς όφελος των μαθητών.
Γ. Δεν εισήχθησαν νέες απαιτήσεις για τους μαθητές, οι οποίες να δικαιολογούν τυχόν αισθήματα αγωνίας και ανασφάλειας σχετικά με την Τράπεζα Θεμάτων, ούτε υπήρξε ζήτημα αιφνιδιασμού, καθώς η αξιολόγηση βασίζεται σε όσα προβλέπονται στα Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων και σε όσα ισχύουν για τις προαγωγικές εξετάσεις, όπως ακριβώς συνέβαινε και τα προηγούμενα έτη.
Δ. Την περσινή χρονιά, χωρίς την Τράπεζα Θεμάτων, το ποσοστό των μαθητών που έγραψε κάτω από 10 στις προαγωγικές εξετάσεις της Α Λυκείου ήταν μεγαλύτερο απ ότι φέτος, με την εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων.

 

http://www.esos.gr

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments