....

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ: ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΑΙΡΕΘΗΚΕ

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ – ΜΗΝΥΣΙΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ.
ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 
Απορίας άξιον και καταγέλαστον καθίσταται να προσπαθεί η Μητρόπολις Φλωρίνης των ΑΙΡΕΤΙΚΏΝ Οικουμενιστών δι' αμαυρώσεως του κύρους κληρικού της Ορθοδόξου Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, μάλιστα θεσμικού προσώπου, ήτοι Επισκόπου υπό τον τίτλο Βάδης και Βυρτεμβέργης να δημιουργήσει ψευδαισθήσεις στο ορθόδοξο πλήρωμα της τοπικής κοινωνίας το οποίο δεν γνωρίζει τα τεκταινόμενα στα πλαίσια του Οικουμενισμού σχετικά με την Εκκλησία της Ελλάδος και το Οικουμενικό Πατριαρχείο ΌΤΙ:
■ Εξόκελλαν στην Παναίρεση του Οικουμενισμού και
■ το σχίσμα με το Ουκρανικό ζήτημα
και επειδή ο ίδιος διέκοψα εκκλησιαστική κοινωνία ως όφειλα σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες που έχουν ισχύ νόμων προσπαθούν με πρόθεση να προσβάλουν το πρόσωπό, την ιδιότητα του κληρικού και μοναχού και το έργο μου πλέον ως ΕΠΙΣΚΌΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΉΝ ΔΥΣΦΉΜΗΣΗ ΜΕ ΑΘΕΜΙΤΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΣΠΙΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΥΠΟΛΙΨΙΝ ΜΟΥ ΌΤΙ ΔΉΘΕΝ
■ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΣ
■ ΔΕΝ ΦΕΡΩ ΠΛΕΟΝ ΟΥΤΕ ΤΟ ΜΟΝΑΧΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
■ ΈΧΩ ΥΠΑΧΘΕΊ ΤΆΧΑ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ
■ ΚΑΙ ΦΈΡΩ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΠΑΪΣΙΟΣ
 
Για το αδίκημα τούτο προσφεύγω δια της παρούσης στην Ελληνική Δικαιοσύνη με αυτό το ίδιο το υπογραφόμενο κείμενο ως μυνητήρια αναφορά διότι:
             I. Σας έχει αποσταλεί εξώδικο έγγραφο με δικαστικό επιμελητή εδώ και έξι έτη δια του οποίου έχω διακόψει εκκλησιαστική κοινωνία με την διοίκησίν σας, στο οποίο ΕΊΧΑ ΕΞΗΓΉΣΕΙ τους λόγους δια τους οποίους διακόπτω εκκλησιαστική κοινωνία μαζί σας και με την διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος του Νέου Ημερολογίου, και αναφέρω συγκεκριμένες αιρέσεις της προϊσταμένης αρχής και της διοικήσεώς σας στις οποίες δεν τοποθετηθήκατε για να ξεχωρίσετε την θέσιν σας.
 
           II. Τοπικές εφημερίδες φίλα προσκείμενες στο σύστημα δια του οποίου συμπλέετε πολιτικώς, οικονομικώς, δημοσιογραφικώς έχουν δημοσιεύσει εναντίον μου άρθρα, μάλιστα υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο στις 9/6/2022 στο Eordaia Org με τον τίτλο: ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΩΡΕΙ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ [ΤΟΤΕ] ΠΑΪΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΩΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΙΜ. ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, επομένως γνωρίζατε πάρα πολύ καλά και την δημόσια αίτηση που έκανα σε ομάδα επισκόπων των Γ.Ο.Χ. για να ανήκω διοικητικά σε αυτούς χωρίς να θέλω να μπω σε κάποια παράταξη.
 
         III. Δικάστηκα ερήμην γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο για να μην απολογηθώ εκεί που δεν ανήκω και αυτό το σημειώνει η απόφασις του πρωτοβάθμιου συνοδικού δικαστηρίου.
 
 
1. Υπάρχουν videos που αποδεικνύουν ότι χειροτονήθηκα επίσκοπος ασχέτως αν εσείς δεν αναγνωρίζετε τους Γ.Ο.Χ.
2. Ως θεσμικό πρόσωπο εσείς ο ίδιος αλλά και ως θεσμικό όργανον που διοικείτε την μητρόπολίν σας οφείλατε να γνωρίζετε το Ελληνικόν Σύνταγμα, το οποίο στο άρθρο 3 κατοχυρώνει την θρησκευτική ελευθερία. Υπογραμμίζω και σχολιάζω ο ίδιος!!!
 
1. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός. Δεν είμαι δευτέρας κατηγορίας πολίτης επειδή θέλω να απολαμβάνω θρησκευτικής ελευθερίας και να αυτοπροσδιορίζομαι, ώστε επειδή εσείς ήσασταν κάποτε προϊστάμαμενος μου και ενώ ενεργείται αντικανονικά (κατά των Ιερών Κανόνων) να μην έχω και ο ίδιος την ίση μεταχείριση (ισονομία) απέναντι στο Ελληνικό Κράτος, επειδή εσείς θελήσατε να καταπατήσετε το Σύνταγμα, το οποίο ενώ ρητώς υπαγορεύει: «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, οὖσα θεῖον καθίδρυμα καὶ ἔχουσα κεφαλὴν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, εἶναι ἀναποσπάστως ἡνωμένη δογματικῶς μετὰ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης καὶ πάσης ἄλλης Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, στοιχοῦσα τῇ διδασκαλίᾳ τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τηροῦσα ἀπαρασαλεύτως, ὡς καὶ πᾶσαι αἱ λοιπαὶ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι, τὰ δόγματα, τοὺς ἱεροὺς ἀποστολικοὺς καὶ συνοδικοὺς κανόνας καὶ τὰς ἱερὰς παραδόσεις». Σύμφωνα με τον με τον καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος Νόμος 590/1977, (ΦΕΚ Α'146/31.5.1977), Γενικαὶ Διατάξεις §1.
 
Υπάρχουν εκκλησιαστικές ενέργειες, οι οποίες αποδεικνύουν το εντελώς αντίθετο από εκείνο που ορίζει ο καταστατικός χάρτης, διότι: Και μόνον η συμμετοχή της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (ΠΣΕ) με την έγκρισιν του καταστατικού του Π.Σ.Ε σημαίνει έκπτωσιν από την εκκλησιαστικήν υπόστασιν της, δεδομένου ότι βλασφημείται το έργον του Παναγίου Πνεύματος μέσα από τα άρθρα του προτεσταντικού αυτού καταστατικού. Το 1965 υπεγράφη η άρση της ακοινωνησίας μέ τούς Παπικούς από τον μασόνο αιρεσιάρχη πατριάρχη τότε Αθηναγόρα. Έκτοτε γίνονται τακτικά τα λεγόμενα ουνιτικά συλλείτουργα και οι συνεχείς με τους Φράγκους συμπροσευχές, αλλά και τα κοινά μυστήρια στη Ρώμη, στην Κων/πολη, στήν Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία, όπως βεβαιώνουν εξ ιδίας πείρας, όσοι έχουν ζήσει στην Αμερική και στην Ευρώπη. Το 1991 υπεγράφη η ένωσις με τους Μονοφυσίτες από εννέα τοπικές εκκλησίες. Ποτέ στη συνέχεια μέχρι τώρα δεν υπήρξε απόφαση, που να αίρει τις υπογραφές των επισήμων αντιπροσωπειών των Πατριαρχείων και των αυτονόμων "ὀρθοδόξων" "ἐκκλησιῶν".Υπάρχει, ακόμη, η εγκύκλιος του "πατριαρχείου" Ἀντιοχείας που καθιερώνει την ένωση με τους Μονοφυσίτες. Υπάρχει επίσης και η ένωση με τους Ουνίτες στο Μπάλαμαντ.Η Εκκλησιοποίηση του Οικουμενισμού στο Κολυμπάρι της Κρήτης έβαλε την ταφόπλακα στην εκκλησιαστική ανωμαλία που προέκυψε με τις ενέργειες των Οικουμενιστών.
 
 
2. Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την προστασία των νόμων. Η άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. Ο προσηλυτισμός απαγορεύεται.
Οι Γ.Ο.Χ., όπως αυτοπροσδιορίζονται ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ, οι πιστοί του πατρώου εορτολογίου προς διάκρισιν διοικητικήν και μόνο από τους υπόλοιπους Ορθοδόξους, διότι δεν θξξελουν να υπάγονται σε ευσεβοφανείς αιρετικούς στην ουσία, αφού δεν υπέκυψαν στην εορτολογική μεταρρύθμιση και στην παναίρεση του Οικουμενισμού είναι θρησκευτική ομάδα με γνωστό δόγμα, αυτό το Ορθόδοξο της Ανατολικής Εκκλησίας, και η λατρείας της οφείλει να προστατεύεται!!!
 
3. Οι λειτουργοί όλων των γνωστών θρησκειών υπόκεινται στην ίδια εποπτεία της Πολιτείας και στις ίδιες υποχρεώσεις απέναντι της, όπως και οι λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας.
Είμαι λοιπόν λειτουργός των Γ.Ο.Χ., έστω και αν δεν σας αρέσει, και έχω δικαιώματα όχι μόνο υποχρεώσεις!!!
Για όλα τα παραπάνω και επιπλέον δεδομένου ότι ενώ όχι απλώς έχω ήδη εκδικασθεί αλλά μέχρι της 7ης Ιουλίουτου 2023 και πλέον κατέστη τελεσίδικος η απόφασις του εκκλησιαστικού δικαστηρίου, το οποίο σημαίνει ότι παρήλθε και το διάστημα που προβλεπόταν ως προθεσμία για ένδικα μέσα της ανακοπής της ερημοδικίας και της εφέσεως, το να ανακοινώνει η μητρόπολις στις 8/8/2023 και ενώ έχει ήδη παρέλθει άλλος ένας μήνας από την κοινοποίηση της οριστικής μου καταδίκης από τις 10 Ιουλίου του 2023 αυτό δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την πρόθεση τρώσης της υπολήψεώς μας στην τοπική κοινωνία δια συκοφαντικής δυσφήμησεως.
 
Συγκεφαλαιώνοντας οφείλατε να γνωρίζεται ότι:
Α. ΤΟ μοναχικό σχήμα στην Παράδοση της Εκκλησίας είναι ανεξάλειπτο και γι' αυτό αναφαίρετο, συνεπώς δεν έχετε το δικαίωμα να ανακοινώνετε κάτι τέτοιο και μάλιστα εκ των υστέρων πολύ μετά της καταδίκης.  
Β. Οφείλατε να ενημερώσετε την τοπική κοινωνία και το ποίμνιό σας πριν την εν λόγω ανακοίνωσή σας ότι εγώ ανήκω σε άλλη εκκλησιαστική, νόμιμη όμως ως γνωστή θρησκεία, διοίκοηση αυτή των Γ.Ο.Χ, συνεπώς δεν θα είχατε πρόβλημα αν βγάζατε, έστω και άδικη καταδικαστική απόφαση και την ανακοινώνατε χωρίς να μας προξενήσετε ηθική βλάβη και σπίλωση στην τοπική κοινωνία, από μια διοίκηση στην οποία ο ίδιος δεν ανήκω.
Γ. Γνωρίζατε επίσης ότι χειροτονήθηκα Επίσκοπος από τους Γ.Ο.Χ. συνεπώς ξεφεύγει πολύ να θέλετε να με προσφωνούν οι πολίτες με το πρότερο λαϊκό μου όνομα όνομα Παναγιώτης.
Δ. Δεν φτάνει που δεν ρυθμίσατε τις οικονομικές οφειλές σε καταστήματα που μας πίστωσαν δίδοντας μας υλικά προς οικοδομή της μονής και μας εκθέσατε και με αυτόν τον τρόπο, αφού με την απομάκρυνση μας εκ της μονής και άνευ εσόδων διότι δεν έχουμε ποίμνιο και συν τοις άλλοις διατελούμε και άμισθή εδώ και έξι έτη. Αφού μας καταδικάζετε τώρα πρέπει να μας αποδώσετε τον νόμιμο μισθό μας μέχρι της καταδίκης τουλάχιστον πέραν της διοικητικής παράνομης αργίας που μας θέσατε ψευδόμενοι ότι ήμασταν ουσιστικά και ενεργώς ήμασταν διορισμένοι στον Άγιο Ιωάννη Πτολεμαϊδος ενώ τυπικά με οργανική θέση ίσχυε αυτό Οφείλετε σχετική αποζημίωση τουλάχιστον 70.000 € για να καλύψουμε τα χρέη και να δυνηθούμε κάπως, κάτι, κάπου να ξεκινήσουμε, εφόσον μας διώχνετε από την μονή στην οποία γεράσαμε χτίζοντας βάζοντας και τα δικά μας χρήματα,
Ε. μας δυσφημείτε κιόλας με συκοφαντίες και μάλιστα όλο αυτό το διάστημα από το 2016, διαδίδοντας σε όλη την περιφέρεια της μητροπόλεως Φώλρινα και Πτολεμαίδα ακόμη και μάλιστα στην ενορία του χωριού μας ότι φύγαμε από την Εκκλησία και γίναμε σαν τους Ιαχωβάδες!!!
 
Θα μπορούσατε να περιορισθείτε στις τυπικές διαδικασίες πολύ προσεκτικά και χρονικά μόλις σας ενεχείρησε ο δικαστικός επιμελητής την εθελούσια διακοπή της πρώην εκκλησιαστικής μου διοικήσεως με γραπτή αποτείχιση, η οποία είναι ήδη δημοσιευμένη από τότε!!!
 
Για τα παραπάνω μηνύεσθε!!!
Για συκοφαντική δυσφήμηση σε όλη την τοπική κοινωνία με μικρές αλλά και με μεγάλες εφημερίδες και μάλιστα διαδικτυακά!!!
 
+ Επίσκοπος Παΐσιος Παπαδόπουλος
Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments