....

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ 65.835 ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της εφαρμογής της πρότασής του για την πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη σε 65.835 μικρομεσαίους

επαγγελματίες (και των οικογενειών τους), οι οποίοι λόγω της κρίσης δεν πληρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι με παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ είχαν εξασφαλισθεί 20 εκ. ευρώ από το κοινωνικό μέρισμα του 2013 για την παροχή αυτή και εν συνεχεία υιοθετήθηκε και ψηφίσθηκε η πρότασή μας με την σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Δυνατότητα σε 65.835 οφειλέτες του ΟΑΕΕ να έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη την οποία μέχρι σήμερα στερούνταν, δίνει το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Μετά από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που πραγματοποίησε η ΗΔΙΚΑ βρέθηκαν 65.835 ενεργοί ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που πληρούν τα κριτήρια του Ν.4254/2014 (μέσο εισόδημα στην τριετία 2011-2014 μέχρι 12.000 ευρώ, οφειλές μετά την 1-1-2011) και πλέον θα λαμβάνουν πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη.

Τα στοιχεία των δικαιούχων έχουν ήδη καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης του ηλεκτρονικού  συστήματος «ΑΤΛΑΣ» και έτσι – όπως όλοι οι ασφαλισμένοι της χώρας μας – δεν θα χρειαστεί να απευθυνθούν στον ΟΑΕΕ για  θεώρηση των βιβλιαρίων τους, καθώς  όλοι οι  αρμόδιοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας στους οποίους μπορούν να αποταθούν έχουν τη δυνατότητα ανάκτησης της ηλεκτρονικής θεώρησης. 

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας οι 65.835 ασφαλισμένοι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν το δικτυακό τόπο της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr) και να ενημερώνονται για την καταχώρηση της ασφαλιστικής τους ικανότητας στο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments