....

ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ

Ο νέος γεωργός κατά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου

θα πρέπει να έχει παραστατικά διαθέσιμα προς έλεγχο και οι δαπάνες να έχουν καταγραφεί στο απλό λογιστικό σχέδιο.

Παράλληλα, όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης γίνεται δεκτή η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων για τις επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της επίτευξης των δεσμευτικών στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου (μη επιδοτούμενα από Σχέδιο Βελτίωσης).

http://www.paseges.gr/

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments