....

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κατάρτιση και συμβουλευτική φορέων και επιχειρήσεων

της κοινωνικής οικονομίας σε σχετικό φόρουμ

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Η κατάρτιση και η συμβουλευτική φορέων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας τέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο «Φόρουμ Συνεργασίας Φορέων και Επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας για την προώθηση συμφωνιών», που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, στην προσπάθειά τους να συμβάλουν στην ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.).

Το Φόρουμ Συνεργασίας αποτελεί δράση του Έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Καινοτομίας» με ακρωνύμιο «Action Plan for Social Entrepreneurship», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020”, στο οποίο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν φορείς και επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, που είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες από καλές πρακτικές, να αναπτύξουν δικτυώσεις, προτάσεις και συμφωνίες, αλλά και ενδιαφερόμενοι που βρίσκονται σε διαδικασία έναρξης μιας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες και τα προβλήματα.

Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκπροσώπησε ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, Αν. Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος αναφέρθηκε και στις επόμενες δράσεις του έργου που αφορούν την κατάρτιση και τη συμβουλευτική των στελεχών ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., αλλά και όλους όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στον χώρο της κοινωνικής οικονομίας. Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε επίσης στη Δομή Υποστήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, η οποία λειτουργεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα για θέματα νομοθεσίας, δράσεις υποστήριξης, εκπαίδευση προσωπικού, πηγές χρηματοδότησης κτλ.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα από οκτώ (8) ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία θα επεκτείνει τη δραστηριότητά της με τη δημιουργία μιας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ένταξης.

Οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που παρουσίασαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους ήταν οι εξής:

•        Κοιν.Σ.Επ. «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΕΛΙΞΗ»

•        Κοιν.Σ.Επ «ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΡΙΝ»

•        Κοιν.Σ.Επ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Κ.ΑΛ.Ο. COOP»

•        Κοιν.Σ.Επ «ΩΡΕΣ»

•        Κοιν.Σ.Επ «DOT2DOT»

•        Κοιν.Σ.Επ.  «LIFE-EVENTS»

•        Κοιν.Σ.Επ. «ΣΥΝΟΧΗ»

•        Κοιν.Σ.Επ. «ΚονSεπτ»

•        Μ.Κ.Ο. «ΑΡΣΙΣ»

Στο τέλος των προγραμματισμένων παρουσιάσεων εκπρόσωποι από φορείς Κ.ΑΛ.Ο. είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο και τις δράσεις τους στο κοινό.

Οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης είναι διαθέσιμες στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του έργου: http://apfse.eu

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τις δράσεις του οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (τηλ. 2310 403004, υπεύθυνη επικοινωνίας: Έλλη Πλατσιούρη).

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments