....

ΚΕΠ ΕΔΕΣΣΑΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ : ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Ο.Γ.Α ΕΤΟΥΣ 2019

 

 

 

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας και Βεγορίτιδας σας ενημερώνουν ότι :οι δικαιούχοι των προγραμμάτων ΟΓΑ  κοινωνικού τουρισμού θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους στα ΚΕΠ της Έδεσσας και της Άρνισσας από την Δευτέρα 5/6/2019 έως και την Δευτέρα 24/6/2019.

Για την υποβολή της αίτησης  κάθε ενδιαφερόμενος  προσκομίζει:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
  • Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ. Ο.Γ.Α. όπως: Βιβλιάρια υγείας ή Απόκομμα Καταβολής Εισφορών ή Πληρωμής Σύνταξης
  • Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο  Α.Μ.Κ.Α.
  • Εξουσιοδότηση όταν υποβάλλεται αίτηση από τρίτο πρόσωπο (θεωρημένη με το γνήσιο της Υπογραφής)

 

 

Ο Προϊστάμενος των ΚΕΠ

 

 

Θωμάς Κίτκας

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments