....

ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ : ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ;

Οι κερασιές, όπως και όλα τα καλλιεργούμενα δέντρα, απαιτούν ετησίως κλάδεμα. Έχουν ειπωθεί διάφορα για τη διαμόρφωση της κερασιάς σε διάφορα σχήματα πέραν του κυπέλλου με σκοπό την εντατικοποίηση της καλλιέργειας.
 
 
 
 
 
 
Πριν πολλά χρόνια στον Οδηγό Ολοκληρωμένης Καλλιέργειας των πυρηνόκαρπων του Πανεπιστημίου Καλιφόρνιας, Ντέηβις, είχα δει κανονική εποχή κλαδέματος της κερασιάς να είναι μετασυλλεκτικά και έως τον Σεπτέμβριο.
 
 
 
Από τότε και μέχρι σήμερα οι περισσότεροι παραγωγοί συνεχίζουν να κλαδεύουν τις κερασιές το χειμώνα. Αυτό έχει σαν συνέπεια οι πληγές που δημιουργούνται να είναι σημεία εισόδου ασθενειών ξύλου και να ισχύει εκείνο το κλασικό των παππούδων μας: μην κλαδεύεις τις κερασιές γιατί θα πεθάνουν.
 
Έτσι πολλοί παραγωγοί κλαδεύουν τις κερασιές τον Μάρτιο στο φούσκωμα των οφθαλμών. Σε αυτή τη φάση οι πληγές κλείνουν πιο εύκολα και, με το γνωστό τακούνι που αφήνεται στο κλάδεμα της κερασιάς και τον ψεκασμό χαλκούχων αμέσως μετά το κλάδεμα, δεν παρουσιάζονται απώλειες από ασθένειες ξύλου. Το κλάδεμα όμως αυτή την περίοδο προκαλεί την αυξημένη απορρόφηση αζώτου από το έδαφος, εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο στο έδαφος (και δυστυχώς είναι για τους περισσότερους παραγωγούς). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την έντονη βλάστηση την άνοιξη, τη μείωση της καρποφορίας, την υποβάθμιση της ποιότητας καρπού (πιο μαλακός, πιο ευαίσθητος στις σήψεις) και την ευαισθησία στο σχίσιμο. Το σχίσιμο βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερο θέμα από μόνο την αζωτούχο λίπανση.
 
 
 
Γι’ αυτό το κλάδεμα τον Σεπτέμβριο ή και πιο νωρίς μετασυλλεκτικά (και το κάνουν κάποιοι ήδη στην Ελλάδα) είναι η καταλληλότερη περίοδος για την κερασιά. Το κλάδεμα τότε έχει σαν αποτέλεσμα τον καλύτερο φωτισμό του δέντρου, τη σημαντική μείωση των προσβολών από ασθένειες ξύλου, την καλύτερη ανάπτυξη των ανθοφόρων οφθαλμών, και τη μικρότερη βλαστική ανάπτυξη την ερχόμενη άνοιξη, οπότε και την καλύτερη καρποφορία. Παρόμοιο αποτέλεσμα έχει και το πρώιμο κλάδεμα στη ροδακινιά και βερικοκιά. Προσοχή βέβαια το κλάδεμα μετασυλλεκτικά στα ανωτέρω είδη πρέπει να γίνεται μόνο σε δέντρα με ισορροπημένη λίπανση. (verianet.gr)
 
 
Γράφει 
Γιώργος Νάνος
Καθηγητής Δενδροκομίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments