....

ΚΟΝΔΥΛΙΑ 5,1 ΔΙΣ. ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ «ΖΩΝΤΑΝΕΨΕΙ» Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τη διαπραγμάτευση με τους δανειστές και την επίτευξη συμβιβασμών για τα μέτρα του νέου μνημονίου,  το ενδιαφέρον και η προσπάθεια του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου στρέφεται τώρα στην πραγματική οικονομία. Παράλληλα με την αναμενόμενη βελτίωση του οικονομικού και τη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών – που αποτυπώνεται ήδη στο χρηματιστήριο και στις αποδόσεις των ομολόγων – στόχος είναι η διαμόρφωση περιβάλλοντος, πλέγματος κινήτρων και «εργαλείων» που θα δώσουν ώθηση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τις επενδύσεις, την παραγωγή και την απασχόληση.

Κινητήρια δύναμη θα αποτελέσει το «φρέσκο» χρήμα που θα διοχετευθεί τους επόμενους μήνες σε μικρές, μικρομεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, καθώς και σε επαγγελματίες και νέους επιστήμονες που θα δημιουργήσουν θέσεις αυτοαπασχόλησης.

Πακέτο χρηματοδοτικών εργαλείων που θα ενισχύσουν την πραγματική οικονομία με ρευστότητα 3,2 δισ. ευρώ μέσα στους επόμενους μήνες, ενεργοποιεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στο ποσό θα προστεθούν κονδύλια 1,9 δισ. ευρώ που θα δοθούν ως επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων που θα ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο.

Μετά από πολλά χρόνια επενδυτικής άπνοιας και χρηματοδοτικής ασφυξίας, αυτά τα 5,11 δισ. ευρώ θα είναι «πακτωλός» που θα «αρδεύσει» πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους, θα ζωντανέψει χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις και θα δώσει προοπτικές σε πολύ περισσότερες, οι οποίες θα επωφεληθούν από τη γεινότερη βελτίωση του κλίματος, την ενσίχυση της ρευστότητας στην αγορά και την τόνωση της εγχώριας ζήτησης.

Το συνολικό εγχείρημα που συντονίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, βασίζεται στη δημιουργία  τεσσάρων καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία σε συνδυασμό με το ΕΣΠΑ θα κινητοποιήσουν παραγωγικές δυνάμεις της ελληνικής οικονομίας.
 
Χρηματοδότηση ΜμΕ με χαμηλά επιτόκια

Ένα από τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΙΙ), το οποίο θα χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις με τη μορφή δανείων και εγγυήσεων. Ξεκινά με κεφάλαιο 400 εκατ. ευρώ και με τη μόχλευση η συνολική χρηματοδότηση θα φτάσει το 1 δισ. ευρώ. Διαχειριστής του προγράμματος θα είναι το ΕΤΕΑΝ.

Το 50% των χορηγήσεων θα είναι για κεφάλαια κίνησης και το υπόλοιπο 50% για επενδύσεις.

Πέραν της άμεσης χρηματοδότησης, το Ταμείο θα δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα και να δανειοδοτούνται με  χαμηλότερα επιτόκια, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα τους.

Κατά κανόνα η χρηματοδότηση θα καλύπτεται συνδυαστικά από κρατική-ευρωπαϊκή ενίσχυση και δάνειο από τον ενδιάμεσο φορέα (τράπεζα). Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται χρηματοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σε αντίθετη περίπτωση δεν θα πληρούσαν τα τραπεζικά κριτήρια.

Μέρος του προγράμματος αυτού αποτελεί και το Ταμείο Εγγυήσεων, που θα καλύπτει 10% έως 20% του προϋπολογισμού επενδυτικής δαπάνης, ενώ θα παρέχει εγγύηση για το 70% της τραπεζικής χρηματοδότησης.
 
Χρηματοδότηση με συμμετοχή στην εταιρεία

Δεύτερο σημαντικό «εργαλείο» αποτελεί το Ταμείο Επενδυτικών Συμμετοχών, μέσω του οποίου μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να αντλούν μη δανειακά κεφάλαια, με τη μορφή της συμμετοχής στη μετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).

Το συνολικό ποσό που θα διοχετευθεί  υπό μορφή συμμετοχών σε επιχειρήσεις θα φθάσει τα 500 εκατ. ευρώ μετά τη μόχλευση.

Το Ταμείο θα είναι έτοιμο να ξεκινήσει από Σεπτέμβριο. Μέχρι τέλος Μαΐου θα έχει επιλεγεί η λίστα των sub-fund managers και θα ακολουθήσει η διαδικασία συμβασιοποίησης.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο ταμείο επενδυτικών συμμετοχών με πόρους ΕΣΠΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα δώσει τη δυνατότητα σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν κεφάλαια από μεγάλους εγχώριους και διεθνείς επενδυτές, που δεν μπορούσαν έως τώρα να τις προσεγγίσουν λόγω του μικρού τους μεγέθους.

Εκτιμάται ότι θα συμβάλει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, βοηθώντας ώστε το σημερινό brain drain να γίνει σε brain gain.
 
Ποιες εταιρείες αφορά

Κάτω από το Ταμείο Επενδυτικών Συμμετοχών Προβλέπεται θα λειτουργήσουν δύο fund:

* Το TT Fund που θαεπικεντρωθεί σε έργα και εταιρείες (μικρομεσαίες) προερχόμενες από ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα.

* Το Ταμείο Επιτάχυνσης που θα επενδύει σε ομάδες και νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups), οι οποίες συνδέονται με δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας όπως θερμοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα, χώρους συν-εργασίας (co-working spaces), δομές στα ΑΕΙ και στα ερευνητικά Κέντρα κ.λπ.

Οσον αφορά τη γενική επιχειρηματικότητα το Ταμείο θα απευθύνεται σε κάθε είδους επιχειρήσεις. Εμφαση θα δοθεί σε στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας: τουρισμό, ενέργεια, αγροδιατροφή, περιβάλλον, εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, υλικά - κατασκευές.
 
Κατασκευαστική δραστηριότητα και υποδομές

Σημαντική θα είναι η συμβολή του Ταμείου Υποδομών (πρώην Jessica), η συνεισφορά του οποίου θα φτάσει τα 600 εκατ. ευρώ. Θα χρηματοδοτήσει σημαντικές υποδομές στην ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, στην αστική ανάπτυξη, στο τουρισμό που δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση με άλλα μέσα. Θα δώσει σημαντική ώθηση στον τομέα των κατασκευών.

Το Ταμείο είναι υπό σχεδιασμό και το επόμενο διάστημα υπογράφεται η συμφωνία χρηματοδότησής του με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Στην ίδια κατεύθυνση θα λειτουργήσει το πρόγραμμα  Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον, το οποίο με τη μόχλευση θα διοχετεύσει πάνω από 500 εκατ. ευρώ στην πραγματική οικονομία. Εκτιμάται ότι θα δώσει σημαντική ώθηση στον τομέα κατασκευών – κυρίως στην οικοδομική δραστηριότητα -  που επλήγη ιδιαίτερα από την κρίση .
Η λειτουργία του θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου.

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Παράλληλα και συνοδευτικά με αυτά τα προγράμματα- εργαλεία θα λειτουργεί το ΕΣΠΑ, μέσω του οποίου θα «τρέξουν» ξεχωριστά προγράμματα.
Mέσα στο επόμενο τρίμηνο ξεκινούν τα προγράμματα:

* Δεύτερος κύκλος ενίσχυσης αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (αρχικός προϋπολογισμός 70 εκατ. ευρώ).

* Δεύτερος κύκλος ενίσχυσης υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (αρχικός προϋπολογισμός 148 εκατ. ευρώ).

* Αναβάθμιση θεατρικών και κινηματογραφικών αιθουσών (αρχικός προϋπολογισμός 40 εκατ. ευρώ).

* Ιδρυση νέων τουριστικών μονάδων ή επέκταση υφισταμένων (αρχικός προϋπολογισμός 240 εκατ. ευρώ).

Τους επόμενους έξι μήνες θα εκδοθούν προσκλήσεις μίας σειράς προγραμμάτων συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ:

* Ενίσχυση περιβαλλοντικής βιομηχανίας (για την αξιοποίηση υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων τρίτων).

* Εξωστρέφεια - διεθνοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

* Ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων τοπικής εμβέλειας για τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα.
 
Αναπτυξιακός Νόμος

Ιδιαίτερα σημαντικά για την τόνωση των επενδύσεων, της παραγωγής και της απασχόλησης θα είναι και τα κονδύλια που θα διοχετευθούν σε επιχειρήσεις εντασσόμενες στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Στους λίγους μήνες που ισχύει ο νόμος, κατατέθηκαν 707 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 1,9 δισ. ευρώ. Η  μεγάλη πλειοψηφία αυτών των σχεδίων (649) αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Για πρώτη φορά είναι επικεντρωμένος στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, σε αντίθεση με τους προηγούμενους που εστίαζαν σε λίγα μεγάλα, κατά κανόνα χαμηλής τεχνολογίας και αναπτυξιακού αποτυπώματος, σχέδια και αναμένεται να αποδώσει καρπούς τους επόμενους μήνες.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments