....

KOΠΗΚΑΝ MEGA O ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ OI ΚΥΠΡΙΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Οι υποψηφιότητες των εταιρειών Dimera Media Investments Limited με έδρα την Κύπρο, Ανεξάρτητος Τηλεοπτικός Πάροχος Περιεχομένου Ανώνυμη Εταιρεία (Ιβάν Σαββίδης) και το Mega είναι τελικά οι τρεις υποψήφιοι που σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης αποκλείονται από την επόμενη φάση του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες, ο οποίος οδεύει προς τη φάση της δημοπρασίας με επτά πλέον υποψηφίους.

Αναλυτικά σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση:

«Σήμερα Τρίτη 19/7/2016 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η φάση προεπιλογής των υποψηφίων για τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες.

Με την με Αρ.Πρωτ. 178/19-7-2016 απόφαση, που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και προεπελέγησαν οι υποψήφιοι:

1. ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΣΚΑΙ ΑΕ)

2. ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (N.T.V.)

3. ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4. ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ALPHA)

5. ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Τ.Π.Κ. μ.α.ε.)

6. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. (E RADIO-TV)

7. ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. Α.Ε.)

Τι περιλαμβάνει η επόμενη φάση

Μετά και την ανακοίνωση των επτά υποψηφίων που συνεχίζουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών, δηλαδή τη δημοπρασία και την ανακοίνωση των τριών υποψηφίων που απορρίφθηκαν ακολουθεί μία περίοδος στη διάρκεια της οποίας περιμένουμε πολλά.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, κατά της αποφάσεως έγκρισης του πρακτικού προεπιλογής και προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων στην δημοπρασία, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα της προδικαστικής προσφυγής, όπως προβλέπεται από την προκήρυξη 1/2016 (Κεφ. 6.4).

Επίσης ο γενικός γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κ. Λ. Κρέτσος, για λόγους που άπτονται της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος και ενίσχυσης της διαφάνειας, απηύθυνε το ερώτημα προς την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και την Εταιρεία των Ορκωτών Λογιστών, που υποστήριξε το έργο της επιτροπής, κατά πόσο οι λόγοι απόρριψης των τριών υποψηφίων Dimera Media Investments Limited, Ανεξάρτητος Τηλεοπτικός Πάροχος Περιεχομένου Ανώνυμη Εταιρεία (ITV CP) και Τηλέτυπος Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεοπτικών Προγραμμάτων (Mega Channel), που αποκλείστηκαν από την προεπιλογή είναι θεραπεύσιμοι.

Άρα ακολουθεί μία μακρά περίοδος στη διάρκεια της οποίας, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα κατατεθούν προσφυγές και θα εξεταστεί οπότε και θα οριστικοποιηθεί ο αποκλεισμός των τριών υποψηφιοτήτων εάν και εφόσον δεν λυθούν τα προβλήματα των φακέλων των υποψηφιοτήτων τους.

Για ποιους λόγους κόπηκαν

Απορρίφθηκε από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία η Dimera Media Investments Limited επειδή οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2015 της μοναδικής μετόχου «Dimera Limited» (με έδρα την Κύπρο) δεν είναι ελεγμένες από αναγνωρισμένο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Όσο για την εταιρεία Ανεξάρτητος Τηλεοπτικός Πάροχος Περιεχομένου Ανώνυμη Εταιρεία (ITV CP), συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη , δεν πέρασε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού διότι «δεν περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της μοναδικής μετόχου περί υπάρξεως ή μη συμφωνίας εκχώρησης δικαιωμάτων ψήφου καθώς και οι τυχόν αντίστοιχες συμβάσεις». Επίσης δεν περιλαμβάνεται αντίγραφο ποινικού μητρώου ενός μέλους του ΔΣ, ο οποίος είναι παράλληλα και νόμιμος εκπρόσωπός της – έχει προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωσή του ότι είναι μόνιμος κάτοικος Λονδίνου με βρετανικό διαβατήριο και ότι δεν έχει ποινικές καταδίκες.

Παράλληλα ο ορκωτός ελεγκτής αναφέρει ότι ενώ στον λογαριασμό «Συμμετοχές» της SNP Southest Network Public Ltd (μοναδική μέτοχος) εμφανίζεται καταβολή 24.000 ευρώ στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο για το 100% των μετοχών, δεν περιλαμβάνονται στον φάκελο «αντίγραφα του λογαριασμού όψεως ή του βιβλίου ταμείου της εταιρείας, από τα οποία να αποδεικνύεται η ανάληψη του τιμήματος για την αγορά της εν λόγω συμμετοχής».

Ο τέταρτος λόγος απόρριψης είναι ότι ο ορκωτός ελεγκτής επισημαίνει πως στον λογαριασμό «Δάνεια» της SNP Southest Network Public Ltd περιλαμβάνεται δάνειο 78.000 ευρώ το οποίο έχει λάβει από τον μέτοχο της Sherito Holding Ltd, ωστόσο δεν περιλαμβάνεται στον φάκελο η απαιτούμενη σύμβαση.

Με 25 λόγους απέκλεισαν το Mega

Για την Τηλέτυπος Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεοπτικών Προγράμματων (Mega Channel) καταγράφονται 25 λόγοι για τους οποίους κόπηκε και εν πολλοίς αφορούν ξεχωριστά κάθε έναν εκ των μετόχων. Μεταξύ άλλων, ενώ στον φάκελο περιλαμβάνονται πρακτικά αποφάσεων ΔΣ για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, εν τούτοις η επιτροπή επισημαίνει ότι «δεν αναφέρεται ρητά ο τρόπος καταβολής των εν λόγω αυξήσεων».

Παράλληλα δεν περιλαμβάνονται οι οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας χρήσης και γι' αυτό, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «δεν είναι δυνατός ο έλεγχος αναφορικά με το ελάχιστο απαιτούμενο τρέχον ύψος των ιδίων κεφαλαίων».

Επίσης αναφέρεται ότι «δεν περιλαμβάνονται έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας για το σύνολο των στελεχών της διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών των μετόχων-νομικών προσώπων», ούτε πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, «έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν οι μέτοχοι που είναι υποχρεωτικώς φυσικά πρόσωπα της ΝΕΠ Εκδόσεις ΑΕ, ενός εκ των μετόχων της Πήγασος Εκδοτική ΑΕ», «οι συμβάσεις εκχώρησης δικαιωμάτων ψήφου», «στοιχεία από το οποία να προκύπτει η εταιρική σύνθεση, που αφορούν μετόχους-αλλοδαπά νομικά πρόσωπα» κ.ά.

Αφροδίτη Γραμμέλη

Newsroom ΔΟΛ

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments