....

ΛΑΒΡΑΚΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ «ΕΠΙΑΣΕ» ΤΟ ΣΕΠΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ BLACK FRIDAY-ΥΠΕΡΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ!

 

 

 

Σαρωτικούς ελέγχους διενήργησε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) τη Black Friday σε συνολικά 98 εμπορικά πολυκαταστήματα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα, το ΣΕΠΕ σε 23 περιπτώσεις εντοπίστηκαν παραβάσεις που αφορούσαν χρονικά όρια εργασίας και υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων αλλά και ζητήματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
Παράλληλα, ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός των ελέγχων για την εορταστική περίοδο με έμφαση στους κλάδους του επισιτισμού, της παροχής υπηρεσιών και του λιανικού εμπορίου.

Υπενθυμίζετε ότι οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας στον τηλεφωνικό αριθμό 15512 ή στα κατά τόπους τμήματα Επιθεώρησης Εργασίας.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments