..

ΜΕΡΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

   ΘΕΜΑ: «ΜΕΡΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ  ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΕΔΕΣΣΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ Ο.Τ.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ), ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΔΡΑΣ, ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ »

 

 

Από τη Διεύθυνση Δασών Πέλλας, , ανακοινώνεται ότι με την 22283/6-12-2018 (ΦΕΚ546Δ΄/2018 και ΑΔΑ : 6Φ7ΟΟΡΙΥ-ΥΦΧ)  απόφασή μας , κυρώθηκε ο  δασικός χάρτης όλων των Τοπικών και Δημοτικών  Κοινοτήτων των Δήμων Αλμωπίας, Έδεσσας (εκτός του προ-Καποδιστριακού Ο.Τ.Α.Έδεσσας), Πέλλας και Σκύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας πλην των τμημάτων για τα οποία ασκήθηκαν αντιρρήσεις .

Ο κυρωμένος δασικός χάρτης από την ημερομηνία δημοσίευσής του καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει.

 Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της ως άνω παραγράφου.

Ο κυρωμένος δασικός χάρτης τηρείται στην οικεία Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων   και  στην ειδική ιστοσελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ http://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/default.aspx

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments