....

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ «ΑΘΩΩΣΗ» ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ

Ανοίγει ο δρόμος για τη μονιμοποίηση χιλιάδων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και έργου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με τη βούλα της Κυβέρνησης.

Στο σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση του προσωπικού στο Δημόσιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή περιλαμβάνεται,όπως είχε αποκαλύψει το newpost, διάταξη σύμφωνα με την οποία οι Δήμοι και οι Περιφέρειες θα παραιτούνται στο εξής από την υποχρεωτική άσκηση ένδικων μέσων (εφέσεις η αναιρέσεις) για όσους συμβασιούχους προσφεύγουν στα διοικητικά δικαστήρια και πετυχαίνουν με πρωτόδικες αποφάσεις την παραμονή τους στην εργασία η την ανανέωση των συμβάσεων τους .

Η παραίτηση του δημοσίου από τη χρήση ένδικων μέσων θα οδηγεί αυτομάτως στη μετατροπή των συμβάσεων τους από ορισμένου χρόνου η έργου σε αορίστου χρόνου.Απαραίτητη προυπόθεση αποτελεί ,όπως αναφέρεται στη διάταξη νόμου, οι Δήμοι η οι Περιφέρειες να αιτιολογούν την παραίτησή τους από την άσκηση ένδικων μέσων καταθέτοντας εκθέσεις από τις οποίες να προκύπτει ότι υφίστανται κενά και επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό και ότι διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους για τη μισθοδοσία των υπό μονιμοποίηση υπαλλήλων.Image and video hosting by TinyPic

Μέχρι σήμερα με βάση τον νόμο για τον "Καλλικράτη" αλλά και τον νόμο για την αξιολόγηση στο Δημόσιο που είχε ψηφιστεί επί Υπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη οι αιρετές διοικήσεις ήταν υποχρεωμένες να ασκούν εφέσεις η αναιρέσεις στον Αρειο Πάγο υπέρ του δημοσίου για τις περιπτώσεις που συμβασιούχοι κέρδιζαν με αποφάσεις Πρωτοδικείων τις υποθέσεις τους ( με το σκεπτικό ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και διατηρούν σχέση εξαρτημένης εργασίας)και έτσι παρέμεναν προσωρινά στην εργασία τους.

Μάλιστα σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο για τις περιπτώσεις όπου οι αιρετές διοικήσεις Δήμων η Περιφερειών η απλά μέλη των ΟΤΑ δεν εφάρμοζαν το νόμο προβλέπονταν ποινικές και πειθαρχικές διώξεις καθώς και ποινές καταλογισμού σε βάρος τους.Ωστόσο οι νόμοι αυτοί σε ελάχιστες περιπτώσεις Δήμων η Περιφερειών εφαρμόστηκαν.Αρκετοί δήμοι όπως οι Δήμοι Αθηναίων,Θεσσαλονίκης ,και πλήθος επαρχιακών Δήμων αλλά και η Περιφέρεια Αττικής παρανόμησαν και με αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων(με την έγκριση σχεδόν όλων των δημοτικών η Περιφερειακών παρατάξεων) δεν ασκούσαν εφέσεις στα Δικαστήρια κατά Πρωτόδικων αποφάσεων που δικαίωναν εκατοντάδες συμβασιούχους με αποτέλεσμα οι συμβάσεις τους να μετατρέπονται από έργου η ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου. Εκτός της μονιμοποίησης ,με έμμεσο τρόπο, χιλιάδων συμβασιούχων με την ίδια διάταξη στο σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση δίνεται "άφεση αμαρτιών" και στα αιρετά και απλά μέλη των ΟΤΑ που παρανόμησαν.

Οπως αναφέρεται αίρεται το αξιόποινο των πράξεων τους και παύουν οι ποινικές και πειθαρχικές διώξεις που τους είχαν ασκηθεί επί υποθέσεων με συμβασιούχους όπως και πράξεις καταλογισμού σε βάρος τους..

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments