....

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ : ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

                                                  

                   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                               

         3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

         ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ                                               

: «Δημοσίευση προκήρυξης για 3 θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών»

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Πέλλας – Ν.Μ. Γιαννιτσών ανακοινώνει ότιπροχώρησεστη δημοσίευση προκήρυξης (ΑΔΑ:Ψ6ΟΛ4690Β6-63Λ) για πλήρωση τριών (3) θέσεων μονίμων Ιατρών στις εξής ειδικότητες:

https://www.tastv.gr/sites/default/files/images/2024-03-14_175344.jpg

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments