....

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

Όπως κάθε σύγχρονη επιχείρηση, έτσι και τα λογιστικά γραφεία, προκειμένου να παραμείνουν κερδοφόρα και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται έναντι του ανταγωνισμού, θα πρέπει να ξεφύγουν από το διεκπεραιωτικό ρόλο που είχαν μέχρι σήμερα και να αναζητήσουν νέες ροές εσόδων.

Από την απλή καταγραφή λογιστικών γεγονότων, θα μπορούσαν να μεταβούν σε μια ολιστική προσέγγιση παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν, αποκομίζοντας έτσι επιπλέον έσοδα.

Σε αυτό το άρθρο θα εστιάσουμε στις νέες ροές εσόδων που θα μπορούσαν να έχουν τα λογιστικά γραφεία και στο πως θα μπορούσαν να προσαρμοστούν σε αυτό τον νέο ρόλο.

Πως να αυξήσετε τα έσοδα του λογιστικού σας γραφείου

1. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις

Καθώς οι επιχειρήσεις εξελίσσονται και αποκτούν μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη για τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα, ο ρόλος του οικονομικού συμβούλου μέσα σε αυτές είναι πολύ ουσιαστικός για την ανάπτυξή τους. Η ανάγκη αυτή θα μπορούσε να καλυφθεί, ανάλογα και με το μέγεθος της επιχείρησης, από έναν εξωτερικό συνεργάτη, έναν μισθωτό υπάλληλο ή ακόμα και ένα ολοκληρωμένο οικονομικό τμήμα εντός της επιχείρησης.

Στοχεύοντας λοιπόν σε μικρότερες επιχειρήσεις που χρειάζονται συμβουλευτικές υπηρεσίες χωρίς να έχουν εγκαθιδρύσει εσωτερικό οικονομικό τμήμα, θα μπορούσατε να προσφέρετε στοχευμένες, επιπλέον υπηρεσίες. Αυτό αφενός θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις, αφετέρου θα αυξήσει και το δικό σας εισόδημα.

2. Δημιουργία παθητικού εισοδήματος προωθώντας τεχνολογικές λύσεις στους πελάτες σας

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αποφασίζουν να εντάξουν κάθε είδους τεχνολογικές λύσεις στις εσωτερικές τους διαδικασίες, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και του κέρδους τους. Ανάλογα με τη φύση της κάθε επιχείρησης οι ανάγκες αυτές μπορεί να διαφέρουν, ωστόσο τα συστήματα μηχανογράφησης, εμπορικής διαχείρισης, ηλεκτρονικής τιμολόγησης και διαχείρισης πελατών αποτελούν συνήθως κοινό σημείο αναφοράς.

Πολλές από τις εταιρείες που παρέχουν συστήματα λογισμικού έχουν δημιουργήσει προγράμματα συνεργατών για τη δική τους προώθηση, τα οποία μπορείτε να εκμεταλλευτείτε και να δημιουργήσετε παθητικό εισόδημα για το γραφείο σας συστήνοντας τις κατάλληλες τεχνολογικές λύσεις στους πελάτες σας.

Για παράδειγμα προωθώντας το Elorus, ένα από τα πιο ολοκληρωμένα online συστήματα εμπορικής διαχείρισης και ηλεκτρονικής τιμολόγησης, μπορείτε να αποκτήσετε σημαντική προμήθεια για κάθε νέα συνδρομή ή ανανέωση συνδρομής που προκύπτει από σύστασή σας, και αυτό ισχύει για πάντα.

Αυτό σημαίνει ότι με την πάροδο του χρόνου, όσο οι πελάτες σας χρησιμοποιούν την εφαρμογή για την τιμολόγησή τους, θα συνεχίσετε να λαμβάνετε προμήθεια κάθε φορά που ανανεώνουν τη συνδρομή τους, χωρίς να καταναλώνετε πόρους ή χρόνο εργασίας του γραφείου σας.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα μπορούσατε να προσφέρετε

1. Συστάσεις διάρθρωσης και έλεγχος βιωσιμότητας της επιχείρησης:
Μέσω της ανάλυσης οικονομικών δεδομένων, το λογιστικό γραφείο μπορεί να προτείνει στη διοίκηση της επιχείρησης βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες στρατηγικές με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης. Μια τέτοια ανάλυση, για παράδειγμα, μπορεί να εξοικονομήσει πόρους από την παραγωγική διαδικασία ή να αναδείξει την ανάγκη για εισαγωγή νέων δομών στην επιχείρηση.

2. Ελαχιστοποίηση της φορολογικής υποχρέωσης της επιχείρησης:
Εκμεταλλευόμενοι κίνητρα και εναλλακτικές λογιστικές πολιτικές, μπορείτε να συμβουλεύετε τους πελάτες σας πώς θα εκμεταλλευτούν πιθανές ευκαιρίες της νομοθεσίας για να αυξήσουν την κερδοφορία τους, παραμένοντας πάντα εντός του πλαισίου.

3. Προτάσεις για νέα αναπτυξιακά προγράμματα:
Στοχεύοντας στην επιχειρηματική ανάπτυξη των πελατών σας, θα μπορούσατε να τους προτείνετε τα διαθέσιμα επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, voucher κ.λπ., που καλύπτουν τις ανάγκες τους και να αναλάβετε τη διαδικασία ένταξης της επιχείρησης σε αυτά.

4. Εκπροσώπηση Ελέγχου:
Έχοντας πλήρη γνώση της νομοθεσίας και των χρηματοοικονομικών δεδομένων της επιχείρησης, θα μπορούσατε να την εκπροσωπήσετε σε πιθανούς φορολογικούς ελέγχους.

5. Εντοπισμός κινδύνων και ευκαιριών:
Το λογιστικό γραφείο, μελετώντας συστηματικά τα βασικά οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, όπως οι πωλήσεις, τα μικτά/καθαρά κέρδη, τα ίδια κεφάλαια, τα πάγια, τα αποθέματα, τα χρηματικά διαθέσιμα και το δανεισμό, θα μπορούσε να προλάβει πιθανούς κινδύνους ή να εντοπίσει ευκαιρίες ανάπτυξης της επιχείρησης.

6. Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου:
Πολλοί επιχειρηματίες ίσως παραβλέπουν τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου, διότι υποτιμούν τη σημασία του ή δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να το καταρτίσουν σωστά από μόνοι τους.

Το business plan είναι ίσως το σημαντικότερο έγγραφο που πρέπει να καταρτίσει μια επιχείρηση στην αρχή της για να μπορέσει να παραμείνει βιώσιμη και είναι κάτι που θα μπορούσατε να προσφέρετε ως μία έξτρα υπηρεσία στους πελάτες σας.

Πως θα μεταβείτε σωστά στον καινούριο σας ρόλο;

Όταν ο διαθέσιμος χρόνος στον χώρο εργασίας είναι καθημερινά πιεσμένος, η λύση για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας και να διατηρήσουμε τη βιωσιμότητα της επιχείρησής μας είναι η αυτοματοποίηση των διαδικασιών που ακολουθούμε.

Με τη χρήση της τεχνολογίας, κάθε επιχείρηση μπορεί να αυτοματοποιήσει πολλές διαδικασίες μεγαλύτερης ή μικρότερης βαρύτητας, κερδίζοντας επιπλέον χρόνο που θα μπορούσε να διαθέσει σε στρατηγικές ανάπτυξης.

Επιπλέον, όσο οι επιχειρήσεις αυτοματοποιούν διαδικασίες οικονομικής φύσεως, όπως την τιμολόγηση πελατών και την παρακολούθηση των εξόδων, απελευθερώνεται σημαντικός χρόνος εργασίας και από την πλευρά του λογιστικού γραφείου. Με αυτόν τον τρόπο, έχετε την ευκαιρία να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στις συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους πελάτες σας, αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών σας.

Παρακάτω παραθέτουμε τα βασικά οφέλη τα οποία θα μπορούσατε να αποκομίσετε ως λογιστικό γραφείο, εάν οι πελάτες σας χρησιμοποιούσαν το Elorus.

1. Άμεση πρόσβαση στα οικονομικά δεδομένα των πελατών σας
 
Οι πελάτες σας, χρησιμοποιώντας το Elorus, μπορούν να εκδίδουν παραστατικά πώλησης, να καταχωρούν τα έξοδά τους και να πραγματοποιούν πληρωμές λογαριασμών. Εσείς, από την άλλη, θα έχετε άμεση πρόσβαση στο αρχείο των συνημμένων τιμολογίων και αποδείξεων, προκειμένου να τα επεξεργάζεστε και να τα καταχωρείτε εύκολα και γρήγορα.

Έτσι, θα μπορέσετε να μειώσετε τον χρόνο επικοινωνίας με τους πελάτες σας για απλές διαδικασίες, όπως η καταχώρηση εσόδων και εξόδων, και να επικεντρωθείτε σε στρατηγικές υπηρεσίες για την επιχείρηση και το λογιστικό σας γραφείο.

2. Εξαγωγή οικονομικών αναφορών και διευκόλυνση προετοιμασίας λογιστικών βιβλίων.

Μέσω του Elorus μπορείτε να εξάγετε οικονομικές αναφορές, να υπολογίζετε αυτόματα τον ΦΠΑ και να αποστέλλετε ΜΥΦ για τα έσοδα. Επιπλέον, μπορείτε να προετοιμάζετε τα διπλογραφικά βιβλία με μαζική εξαγωγή των εσόδων, των εξόδων και των συνημμένων αποδείξεων. Βασιζόμενοι στα δεδομένα που προκύπτουν από το Elorus, θα είστε σε θέση να λαμβάνετε σωστές αποφάσεις και να καθοδηγείτε τους πελάτες σας στη διαχείριση των οικονομικών τους.

3. Ανάλυση παραγωγικότητας, κόστους και βιωσιμότητας της επιχείρησης

Εάν οι πελάτες σας παρέχουν κάποια υπηρεσία προς τρίτους, μπορούν να καταγράφουν τον χρόνο εργασίας της ομάδας τους μέσω του Elorus. Η λεπτομερής καταγραφή του χρόνου θα σας παράσχει σημαντικά δεδομένα, τα οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε και να βγάλετε συμπεράσματα σχετικά με την παραγωγικότητα της εταιρείας, αλλά και τη βιωσιμότητά της, βασιζόμενοι στην ανάλυση κόστους που μπορείτε να πραγματοποιήσετε.

Το Elorus θα σας παράσχει πληροφορίες, όπως οι ώρες που απαιτούνται από την εταιρεία για την παραγωγή μιας υπηρεσίας προς τους πελάτες της, το αναλυτικό κόστος παραγωγής αυτής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, πόσα χρήματα κερδίζει ανά πελάτη και άλλα στοιχεία.

Άρα, ως λογιστικό γραφείο, θα είστε σε θέση να συμβουλεύσετε τους πελάτες σας για το πώς θα αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, εάν οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι βιώσιμες για την επιχείρησή τους, ή αν πρέπει να αλλάξουν την τιμολογιακή τους πολιτική.

4. Δημιουργία παθητικού εισοδήματος για το γραφείο σας

Μέσω του προγράμματος συνεργατών Elorus, μπορείτε να κερδίζετε συστηματικά σημαντική προμήθεια για κάθε νέα συνδρομή ή ανανέωση συνδρομής που προκύπτει από τη δική σας σύσταση στην εφαρμογή, για πάντα.

Στις ημέρες μας, το λογιστικό γραφείο δεν θα πρέπει να θεωρείται αναγκαίο έξοδο χωρίς καμία ανταποδοτικότητα για την επιχείρηση. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να να εκμεταλλευτούν πιο αποτελεσματικά τις γνώσεις του λογιστή τους, αυτοματοποιώντας και βελτιώνοντας τις εσωτερικές τους διαδικασίες.

Στα πλαίσια αυτής της μετάβασης λοιπόν, τα λογιστικά γραφεία θα πρέπει να ενεργήσουν πρώτα, εκσυγχρονίζοντας τις υπηρεσίες που προσφέρουν στις επιχειρήσεις.


Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/63625/o-sygxronos-rolos-toy-logistikoy-gra...

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments