....

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΤΟ Ε1 ΠΟΥ ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΥΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

 

Τρία νέα ζεύγη κωδικών αριθμών, που αφορούν τις δαπάνες μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών τις οποίες πραγματοποίησαν οι υπόχρεοι, περιλαμβάνει φέτος το έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

 

Τα νέα ζεύγη κωδικών αριθμών του Ε1 θα αφορούν ειδικότερα όσους φορολογούμενους δαπάνησαν μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών ποσά μέχρι 5.000 ευρώ για να εξοφλήσουν τις αμοιβές σε 20 κατηγορίες επαγγελματιών, όσους πλήρωσαν με ηλεκτρονικά μέσα αμοιβές σε ιατρούς και άλλους επαγγελματίες της υγείας και όσους επιχειρηματίες προσέλαβαν προσωπικό για πλήρη απασχόληση στο τελευταίο τρίμηνο του 2022. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα «Ναυτεμπορική»:

Επιτηδευματίες

1) Στον πίνακα 7 του νέου εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης θα υπάρχει ένα νέο ζεύγος κωδικών στους οποίους θα είναι προσυμπληρωμένα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τα ποσά που δαπάνησαν το 2022 οι φορολογούμενοι για να εξοφλήσουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής τις αμοιβές σε 20 κατηγορίες επαγγελματιών παροχής υπηρεσιών. Σκοπός της συμπλήρωσης των συγκεκριμένων δαπανών στους νέους αυτούς κωδικούς είναι να υπολογιστεί, για κάθε φορολογούμενο ξεχωριστά, μια έξτρα έκπτωση φόρου εισοδήματος που μπορεί να φθάνει μέχρι τα 2.200 ευρώ.

Την πρόσθετη αυτή έκπτωση φόρου δικαιούται να λάβει στο εκκαθαριστικό της φετινής φορολογικής δήλωσης κάθε πολίτης ο οποίος κατά τη διάρκεια του 2022 πλήρωσε, με πιστωτικές ή χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες ή μέσω e-banking ή άλλων μεθόδων ηλεκτρονικής πληρωμής, ποσά συνολικού ύψους μέχρι και 5.000 ευρώ για να εξοφλήσει αμοιβές προς τις παρακάτω 20 κατηγορίες επαγγελματιών παροχής υπηρεσιών:

 

α) Κτηνιάτρους, β) Υδραυλικούς, γ) Ψυκτικούς, δ) Συντηρητές θέρμανσης, ε) Ηλεκτρολόγους, στ) Επιτηδευματίες που πραγματοποιούν εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων, ζ) Ξυλουργούς, η) Επιτηδευματίες που εκτελούν εργασίες τοποθεσίας στέγης και παραθύρων λαμαρίνας κ.λπ., θ) Επιτηδευματίες που πραγματοποιούν εργασίες σκυροδέματος, ι) Κομμωτές και κουρείς, ια) Αισθητικούς και ιδιοκτήτες καταστημάτων ομορφιάς, ιβ) Εργολάβους κηδειών, ιγ) Επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες μασάζ ή και λοιπές υπηρεσίες φυσικής ευεξίας, ιδ) Επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες, ιε) Φωτογράφους, ιστ) Σχολάρχες χορού, χοροδιδασκάλους, ιζ) Επιτηδευματίες που εκμεταλλεύονται γυμναστήρια ή και παρέχουν διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου, ιη) Επαγγελματίες της υγείας που παρέχουν προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες), ιθ) Δικηγόρους και κ) Ιδιοκτήτες νηπιαγωγείων, νηπιαγωγούς, παιδαγωγούς.

Το συνολικό ποσό των δαπανών για αμοιβές προς τις παραπάνω κατηγορίες επιτηδευματιών θα είναι προσυμπληρωμένο από την ΑΑΔΕ σε νέο ζεύγος κωδικών του πίνακα 7 του εντύπου Ε1. Δηλαδή θα αναγράφεται στον έναν κωδικό ένα ποσό για τον υπόχρεο και στον άλλο κωδικό ένα άλλο ποσό για τη σύζυγο ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης. Το ποσό που θα είναι προσυμπληρωμένο στον κωδικό για το κάθε άτομο-φορολογούμενο θα αντιστοιχεί στις δαπάνες που έγιναν στο όνομά του με τις δικές του κάρτες ή μέσω των δικών του τραπεζικών λογαριασμών. Τα δεδομένα για τις δαπάνες αυτές θα τα έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τράπεζες στις οποίες έχουν εκδοθεί οι κάρτες και έχουν ανοιχτεί οι λογαριασμοί των φορολογουμένων. Στο προσυμπληρωμένο ποσό ο κάθε φορολογούμενος θα μπορεί να προσθέσει κι άλλες δαπάνες προς τις 20 παραπάνω κατηγορίες επιτηδευματιών που δεν θα τις έχει καταγράψει η ΑΑΔΕ. Κατά την εκκαθάριση της κάθε φορολογικής δήλωσης δεν θα μπορεί να γίνει μεταφορά ποσού από τον έναν σύζυγο στον άλλο ή από το ένα μέρος συμφώνου συμβίωσης στο άλλο.

 

Από το ποσό που θα αναγράφεται σε καθέναν από τους δύο αυτούς νέους κωδικούς, η ΑΑΔΕ θα υπολογίζει, για κάθε φορολογούμενο ξεχωριστά, το 30% και θα το αφαιρεί από το συνολικό εισόδημά του, το οποίο προέρχεται από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές-αγροτικές δραστηριότητες και ακίνητα. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης από το εισόδημα κάθε φορολογουμένου δεν θα μπορεί να υπερβεί τα 5.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι στην κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων ο ανώτατος συντελεστής φόρου ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε 44%, το ανώτατο ποσό έκπτωσης φόρου που θα προκύπτει για κάθε φορολογούμενο ο οποίος έχει κάνει χρήση του συγκεκριμένου μέτρου για το 2022, φθάνει τα 2.200 ευρώ (5.000 ευρώ Χ 44%). Σε ορισμένες, όμως, περιπτώσεις ετήσιων εισοδημάτων από μισθούς ή συντάξεις ύψους άνω των 40.000 ευρώ και όχι μεγαλύτερων των 50.000 ευρώ η έκπτωση φόρου εισοδήματος θα μπορεί να φθάσει έως και τα 2.300 ευρώ, για λόγους τεχνικούς που σχετίζονται με τους κανόνες υπολογισμού του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013).

Μεγέθη ελάφρυνσης

Ειδικότερα, από την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου και τον αυτόματο υπολογισμό της έκπτωσης στα φετινά εκκαθαριστικά, οι φορολογούμενοι θα γλιτώσουν φόρο:
*** Έως 450 ευρώ αν το 2022 είχαν εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ προερχόμενο από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές-αγροτικές δραστηριότητες ή και ακίνητα.
*** Έως 1.100 ευρώ αν το 2022 είχαν εισόδημα από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ προερχόμενο από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές-αγροτικές δραστηριότητες ή και ακίνητα.
*** Έως 1.400 ευρώ αν το 2022 είχαν εισόδημα από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ προερχόμενο από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές-αγροτικές δραστηριότητες ή και ακίνητα.
*** Έως 1.800 ευρώ αν το 2022 είχαν εισόδημα από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ προερχόμενο από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές-αγροτικές δραστηριότητες ή και ακίνητα.
*** Έως 2.200 ευρώ αν το 2022 είχαν εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές-αγροτικές δραστηριότητες ή και ακίνητα. Σε ορισμένες, όμως, περιπτώσεις ετήσιων εισοδημάτων από μισθούς ή συντάξεις ύψους άνω των 40.000 ευρώ και όχι μεγαλύτερων των 50.000 ευρώ η ετήσια έκπτωση φόρου εισοδήματος θα μπορεί να φθάσει έως και τα 2.300 ευρώ, όπως ήδη προαναφέραμε.

Σχόλια - Facebook Comments