....

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΚΥΔΡΑΣ

Στο τελευταίο στάδιο της κατασκευής της βαίνει «Η ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης Σκύδρας». Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Περιβάλλον κι Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με αρχικό προϋπολογισμό1.915.000 €. Ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013 και περατώνεται σε περίπου δύο μήνες. Υλοποιείται από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκύδρας.

Αυτήν την περίοδο εκτελούνται αντίστοιχες εργασίες στις κεντρικές οδούς της πόλης της Σκύδρας: Χαρωνίτου,  Ευξείνου Πόντου, Δαβάκη.

Ο Δήμος Σκύδρας ζητεί τη συγγνώμη και την κατανόηση των συμπολιτών μας που διαμένουν, δραστηριοποιούνται ή εξυπηρετούνται από τους συγκεκριμένους δρόμους.

(Συνημμένο φωτογραφικό υλικό για δημοσιογραφική χρήση).

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments