....

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Η επιμήκυνση του προγράμματος για την ανθρωπιστική κρίση θεσμοθετείται με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η σχετική τροπολογία, οι επωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των παροχών για διάστημα ενός πλήρους έτους.

Ειδικότερα, πρόκειται για τροπολογία που έχει συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο «Κύρωση Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός και της Γεωργίας αφετέρου».

Οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα παροχής δωρεάν ρεύματος μέχρι 300 KW, ανά μήνα, δωρεάν επανασύνδεση, επιδότηση ενοικίου και επιδότηση σίτισης.

Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή οι τελικοί ωφελούμενοι ήταν 92.000 νοικοκυριά για την παροχή δωρεάν ρεύματος, 21.000 νοικοκυριά για την επιδότηση ενοικίου και 148.000 νοικοκυριά για την επιδότηση σίτισης.

Στην τροπολογία επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι:

Λόγω της οικονομικής κρίσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκεκριμένα νοικοκυριά βρίσκονται στο κατώτερο όριο φτώχειας και αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί μια παράταση της περιόδου χορήγησης των παροχών ώστε να καλυφθεί διάστημα πλήρους έτους για κάθε μία από τις τρεις παροχές.

Σχόλια - Facebook Comments