....

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ : ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

Ταχ. Διευθ.: 20ης Οκτωβρίου 40 Ταχ. Κωδ.: 581 00 Γιαννιτσά Πληροφ.: Α.Σιμσίκη
Τηλεφ. : 2381352327
FAX    :2381352310
Email : asimsiki@pella.gr
Γιαννιτσά: 31 Οκτωβρίου 2022 Αριθ.Πρωτ.766729/30078

Θέμα: «Διαβίβαση διακηρύξεων Π.Ε Πέλλας»
Σας διαβιβάζουμε ηλεκτρονικά τρεις διακηρύξεις μαζί με τα αντίστοιχα τοπογραφικά, για εκμίσθωση ακινήτων της Περιφερειακής ενότητας Πέλλας(05-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. β, γ, ή δ και 10 του Ν. 4061/12, τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4235/14 και τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.1. περίπτωση στ του Ν.4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α) και αφορά τα παρακάτω ακίνητα:


⦁    Αναδασμός ΣΑΑΚ Κρύας Βρύσης τεμάχιο 27 έκτασης 4982τ.μσυνολικής έκτασης 4982τ.μ
⦁    Αγρόκτημα Δαμιανού τεμάχιο 1219 έκτασης 9000τ.μ συνολικής έκτασης 64000τ.μ
⦁    Αγρόκτημα Δαμιανού τεμάχιο 1219 έκτασης 9539τ.μ συνολικής έκτασης 64000τ.μ
⦁    Αγρόκτημα Δαμιανού τεμάχιο 1218 έκτασης 10333τ.μ συνολικής έκτασης 27437τ.μ
⦁    Αγρόκτημα Δαμιανού τεμάχιο 1218 έκτασης 7954τ.μ συνολικής έκτασης 27437τ.μ

 

https://www.scribd.com/document/604335867/%CE%91%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7...

https://www.scribd.com/document/604335870/%CE%91%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7...

https://www.scribd.com/document/604335876/%CE%91%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7...

https://www.scribd.com/document/604335875/%CE%91%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7...

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments