....

ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 21-12-2022

Διπλή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου

Δύο συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου του 2022, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η 18η ειδική συνεδρίαση θα αρχίσει στις 11.00 π.μ. και αφορά στη «Λήψη απόφασης αναφορικά με το πολυετές σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας Π.Κ.Μ., σύμφωνα με την παρ. 1.ε του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», με εισηγήτρια την Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Προγραμματισμού Αθηνά Αηδονά.

Στις 12.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η 19η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Κοινό αίτημα του 1/3 των Περιφερειακών Συμβούλων,

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 167,του Νόμου 3852/2010

για τη συζήτηση του θέματος "Σύσταση Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών

Περιφέρειας Αττικής και Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών

Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης".

Εισηγητής : Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167, παρ.3 του Νόμου

3852/2010 και του κανονισμού λειτουργίας του

Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 2ο: Επικύρωση πρακτικών 15ης/31-10-2022, 16ης/14-11-

2022 και 17ης/14-11-2022 συνεδρίασης του

Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

Εισηγητής: Θεόδωρος Μητράκας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 10ης τροποποίησης προϋπολογισμού

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης

Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αλεξάνδρειας

Ζώνης Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης

Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση τροποποίησης των 208/2019 και 57/2021

αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ.

ως προς τον ορισμό υπευθύνου για το λογαριασμό

ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Eλλάδος και την

ειδική διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΣ portal.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης

Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση απόσυρσης του υπ΄αρ. ΚΗΟ 8766

υπηρεσιακού οχήματος της Π.Κ.Μ.

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.

Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δωρεάς κινητών πραγμάτων της

Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση σχεδιασμού νέου τοπικού προγράμματος

LEADER 2023-2027 στο Ν. Σερρών: Καθορισμός του

εταιρικού σχήματος και της περιοχής παρέμβασης.

Εισηγητής : Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δωρεάς οδοντιατρικής μονάδας στο Κέντρο

Υγείας Παλαιοχωρίου.

Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δωρεάς τηλεσκοπίου για τη λειτουργία του

αστεροσκοπείου στο Χολομώντα Χαλκιδικής.

Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments