....

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  25  ΙΟΥΛΙΟΥ  2014

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Ιουλίου  2014, στις 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη),  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣH

 

Επερώτηση της Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» με θέμα: «Ρωγμές σε σπίτια, στους δρόμους και σε χώρους μαζικής συνάθροισης της Στρατονίκης στην ΠΕ Χαλκιδικής».  (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέμα 1o:

1η Τροποποίηση προγράμματος πιστώσεων Επενδυτικών δαπανών έτους 2014 χρηματοδοτούμενων από ΚΑΠ, ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας,   Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Θέμα 2ο:

Έγκριση τεύχους Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης 2012-2013-2014 στο πλαίσιο  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  2012-2014.

Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας,   Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θέμα 3ο:

Έκθεση Παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού προγράμματος 2012-2014 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας,   Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

 

 

Θέμα 4ο:

9η Τροποποίηση προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2014.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 5ο:

Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το Β’ τρίμηνο 2014

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 6ο:

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας (σχετ. αριθμ. πρωτ. 265972(2950)/08-07-2014 έγγραφο

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

 

Θέμα 7ο:

Εισήγηση για «Προγραμματική Σύμβαση έτους 2014 μεταξύ Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας – Δήμου Βέροιας – Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ορισμός μελών, τακτικού και αναπληρωματικού, της Επιτροπής Παρακολούθησής της από πλευράς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

 

Θέμα 8ο :

Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2014 Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

 

Θέμα 9ο:

Έγκριση Άδειας διενέργειας επαγγελματικών τουριστικών πλόων στη λίμνη Κερκίνη με το  σκάφος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεραιφερειάρχης ΠΕ Σερρών.

 

Θέμα 10ο:

Έγκριση Άδειας διενέργειας επαγγελματικών τουριστικών πλόων στη λίμνη Κερκίνη με το  σκάφος «ΚΕΡΚΙΝΗ».

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Σερρών.

 

Θέμα 11ο:

Έγκριση Άδειας διενέργειας επαγγελματικών τουριστικών πλόων στη λίμνη Κερκίνη με το  σκάφος «ΗΡΟΔΟΤΟΣ».

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Σερρών.

 

Θέμα 12ο:

Έγκριση Άδειας διενέργειας επαγγελματικών τουριστικών πλόων στη λίμνη Κερκίνη με το  σκάφος «ΣΟΦΙΑ».

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Σερρών.

 

Θέμα 13ο:

Έγκριση Άδειας διενέργειας επαγγελματικών τουριστικών πλόων στη λίμνη Κερκίνη με το  σκάφος «ΚΕΡΚΙΝΙΤΗΣ».

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Σερρών.

 

Θέμα 14ο:

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων. της Π.Ε.  Σερρών, οικ. έτους 2014. (σχετ. αριθμ. πρωτ. 277769(3249)/15-07-2014 έγγραφο).

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Σερρών.

 

Θέμα 15ο:

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος παραβόλου(σχετ. αριθμ. πρωτ. 268816(3394)/08-07-2014 έγγραφο).

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

Θέμα 16ο:

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος παραβόλου(σχετ. αριθμ. πρωτ. 270318(3407)/10-07-2014 έγγραφο).

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

Θέμα 17ο:

1η Τροποποίηση σύμβασης διαβαθμιδικής  συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κασσάνδρας  και της ΠΚΜ- ΠΕ Χαλκιδικής

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

Θέμα 18ο:

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. και των τριών (3) Δήμων του Νομού Χαλκιδικής, με θέμα "Εφαρμογή Προγράμματος Μυοκτονίας - Απολυμάνσεων – Απεντομώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής για το έτος 2014".

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments