....

ΠΚΜ: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗN ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Ιουλίου  2014,

στις 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη),  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣH

Επερώτηση της Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» με θέμα: «Ρωγμές σε σπίτια, στους δρόμους και σε χώρους μαζικής συνάθροισης της  Στρατονίκης στην Π.Ε. Χαλκιδικής».       

 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                                      

Θέμα 1o: Σχέδιο Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας,  Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θέμα 2o: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 2014-2020.

Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας,  Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θέμα 3o: Επικύρωση πρακτικού της 8ης/05-06-2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Εισηγητής: Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου  Κ.Μ..

 

Θέμα 4ο: Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου  Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Π.Κ.Μ.  της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (RIS3).     

Εισηγήτρια: Τζελίνα Μακραντωνάκη, Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας, Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών

 

Θέμα 5o: 8η Τροποποίηση προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2014.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 6o: Απόσυρση και εκποίηση μέσω Ο.Δ.Δ.Υ, υπηρεσιακών φορτηγών  αυτ/των  και μηχανημάτων έργου της Π.Κ.Μ.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 7ο: Τροποποίηση της υπ. αρ. 303/28η/30-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΙ6Μ7ΛΛ-ΗΘ5) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 13 παρ.4 του Π.Δ./τος 242/96 για μίσθωση ακινήτων και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων Π.Κ.Μ.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας (σχετ. αριθμ. πρωτ. 238215(2606)/24-06-2014 έγγραφο).

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης έργου για την παρακολούθηση των επιβλαβών πληθυσμιακών ανθίσεων φυτοπλαγκτού στη θαλάσσια περιοχή Κλειδίου Ημαθίας για το έτος 2014 – 2015.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

 

Θέμα 10ο: Έγκριση υπογραφής νέας Προγραμματικής Σύμβασης με το Α.Π.Θ. για την έρευνα και την παρακολούθηση του τοξικού φυτοπλαγκτού στις μυδοκαλλιέργειες του Ν. Πιερίας.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

 

Θέμα 11ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Φυσικοχημική και μικροβιολογική εξέταση του πόσιμου νερού Ν.Πιερίας»  έτους 2014.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

 

Θέμα 12ο: Έγκριση σύναψης Σύμβασης Ανάθεσης Εργασίας  μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής-Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΚΕΠΑΜΑΧ) με θέμα «Υγειονολογική και Μικροβιολογική εξέταση του μη πόσιμου νερού Ν.Πιερίας» για την κολυμβητική περίοδο 2014

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

 

Θέμα 13ο : Έγκριση  Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης  για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Πύδνας – Κολινδρού»

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

 

Θέμα 14ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργαστηριακών αναλύσεων νερών και λυμάτων του Ν. Πέλλας στην ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ ΑΕ.

Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειαρχης Π.Ε. Πέλλας.

 

Θέμα 15ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Π.Ε. Σερρών (σχετ. αριθμ. πρωτ. 206179(2390)28-05-2014 έγγραφο).

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

 

Θέμα 16ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Π.Ε. Σερρών (σχετ. αριθμ. πρωτ. 254844(2898)/30-06-2014 έγγραφο).

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Σερρών

 

Θέμα 17ο: Γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα εγκατάστασης και τη συμβολή της στην τοπική οικονομία, μονάδας χαμηλής όχλησης, επεξεργασίας και τυποποίησης βρώσιμης ελιάς, ιδιοκτησίας ΔΕΑΣ Α.Ε., στην εκτός σχεδίου περιοχή  Ορμύλιας, Δ.Ε Πολυγύρου, του Δήμου Πολυγύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Εισηγητής:  Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

Θέμα 18ο: Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση μονάδας χαμηλής όχλησης εργαστηρίου παραγωγής πάγου, της ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ σε αγροτεμάχιο στην εκτός σχεδίου περιοχή Κασσανδρείας του Δήμου Κασσάνδρας στο νομό Χαλκιδικής.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

Θέμα 19ο: Σύναψη Προγραμματικής  Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα  «Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της Π.Ε. Χαλκιδικής».

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

Θέμα 20ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος παραβόλου της Π.Ε. Χαλκιδικής (σχετ. σρ. Πρ. 19276(2351)/16-05-2014 έγγραφο).

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

Θέμα 21ο: Βεβαίωση της αυτοδίκαιας άρσης της απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την υπ΄αριθμ. 6299/22-08-2008 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 479/04-11-2008/τ.Α.ΑΠ) για την κατασκευή του έργου «Αρδευτικό δίκτυο με στάγδην άρδευση του Δ.Δ. Δήμου Μελίκης Νομού Ημαθίας»

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού.

 

Θέμα 22ο: Έγκριση δικαιολόγησης απουσιών από συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου  Κεντρικής Μακεδονίας (8η, 9η, 10η/2014) των  περιφερειακών συμβούλων  κ.κ. Κ. Βελόπουλο, Δ. Μήτσιου, Α. Παπαϊωάννου, Γ. Πασχαλίδη, Θ. Μπαλτατζίδου, Κ. Μπούμπας.

Εισηγητής: Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments