......

ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 7.831 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 12/02/2020 έως τις 13/02/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3.408.007,55 ευρώ. Δικαιούχοι είναι 7.953 παραγωγοί και στην πλειοψηφία τους αφορούν την πρόωρη συνταξιοδότηση (7.831 δικαιούχοι). Επίσης, το ποσό του 1.451.625 ευρώ διατίθεται στην εθνική προκήρυξη του leader. Οι υπόλοιπες είναι για το μέτρο των δασώσεων, επενδυτικά προγράμματα, παύση γαιών κτλ.

 

Σχόλια - Facebook Comments