....

ΠΟΕ – ΟΤΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ… ΞΑΝΑΚΤΥΠΗΣΕ!!!

Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού έθεσε σε καθεστώς απολύσεως-διαθεσιμότητας 15.000 Δημοσίους Υπαλλήλους,

αφού «εκκαθάρισε» τους Σχολικούς Φύλακες, τους Δημοτικούς Αστυνομικούς και τους εκπαιδευτικούς της Τεχνικής Εκπαίδευσης, συνεχίζει ακάθεκτος το καταστροφικό έργο του.

Πάντα, σύμφωνα με τις επιταγές της τρόικα και αποσκοπώντας για μια ακόμη φορά στην αποδόμηση-διάλυση του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. κάτω από τον μανδύα της «διαφάνειας και της αναδιάρθρωσης»… Το καινούργιο κατασκεύασμα του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, από το οποίο αναμένει να εξεύρει μερικές ακόμη χιλιάδες υπαλλήλων για απόλυση, ονομάζεται «πραγματοποίηση επανελέγχου μετατροπής συμβάσεων Αορίστου Χρόνου από το Α.Σ.Ε.Π.».

Οι ενέργειες της συγκυβέρνησης και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης δείχνουν νέες απολύσεις με τη μεθόδευση της θέσπισης νέων κριτηρίων από εκείνα που είχε εφαρμόσει το Α.Σ.Ε.Π. για τις αποφάσεις τους. Και βεβαίως δεν λαμβάνει υπόψιν της, ότι είναι τουλάχιστον παράλογο να τροποποιούνται τα κριτήρια, βάσει των οποίων έγιναν οι καθ΄ όλα νόμιμες διαδικασίες μετατροπής των συμβάσεων, μετά την παρέλευση μάλιστα δέκα (10) ετών από την ημέρα εφαρμογής των σχετικών διατάξεων. Ούτε βεβαίως, χωρεί ανάκληση αποφάσεων μετατροπής συμβάσεων που κρίθηκαν νόμιμες από τα Δικαστήρια και το Α.Σ.Ε.Π.

Ξεχνά επίσης η συγκυβέρνηση (γιατί άραγε;), ότι οι διατάξεις του Π.Δ. 164/2004 και τα κριτήρια που αυτές έθεσαν για την μετατροπή, αφενός έτυχαν επεξεργασίας από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο και τις έκρινε συνταγματικές και αφετέρου αποτελούν ενσωμάτωση στην Ελληνική έννομη τάξη των διατάξεων της Κοινοτικής Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, η οποία αποσκοπούσε στην αποτροπή καταχρήσεων εις βάρος των εργαζομένων με συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου από τις αυθαιρεσίες του Εργοδότη-Δημοσίου.

Με βάση τη διάταξη του άρθρου 42 παρ.4 του Ν.4250/2014, προβλέφθηκε ο επανέλεγχος των διαδικασιών που στο παρελθόν είχαν οδηγήσει στην μετατροπή συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ή Σύμβασης Έργου σε Αορίστου Χρόνου. Σε υλοποίηση της πιο πάνω διάταξης εξεδόθη η με αριθμ.: ΔΙΠΙΔΔ/ΑΣΕΠ/1/12705/2-6-2014 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 1447/5-6-2014) κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με την οποία ορίστηκε η διαδικασία του ελέγχου αυτού.

Βεβαίως, ο κ. Υπουργός λησμονεί, επικαλούμενος τη διαφάνεια, ότι ιδιαίτερα για την περίπτωση του Προεδρικού Διατάγματος 164/2004 οι ως άνω συμβάσεις τον επανέλεγχο των οποίων διατάσσει έχουν ήδη ελεγχθεί από τον Α.Σ.Ε.Π., το οποίο σύμφωνα με την διαδικασία είχε αποφασίσει για την μετατροπή των συμβάσεων αυτών…

Είναι απορίας άξιο και εγείρει μείζονα ερωτήματα όσον αφορά στις σκοπιμότητες το γεγονός ότι το Α.Σ.Ε.Π. καλείται να επανεξετάσει τις συμβάσεις, όπως επίσης και με βάση ποια κριτήρια θα γίνει ο επανέλεγχος αυτός, ιδιαίτερα τη στιγμή που οι διατάξεις του Ν.4250/2014 παρέχουν περιθώριο θέσπισης νέων κριτηρίων διαφορετικών από εκείνα που ίσχυαν κατά το χρόνο της μετατροπής των συμβάσεων.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να μην εφησυχάζουν. Στόχος της συγκυβέρνησης είναι οι νέες μαζικές απολύσεις με το «αμπαλάζ» του επανελέγχου των συμβάσεων. Για αυτό θα πρέπει να προετοιμάσουμε από τώρα τη συνολική αντίδρασή μας για να μην επιτρέψουμε τη δημιουργία μιας νέας δεξαμενής υπό απόλυση εργαζομένων.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments