....

ΤΟ ΠΌΣΙΜΟ ΝΕΡΌ ΔΕΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΕΊΤΑΙ - ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Σέρρες 17-03-2023 

Είναι απαράδεκτο και εν μέσω εθνικού πένθους να προσπαθούν να ξεπουλήσουν το πόσιμο νερό σε ιδιώτες!! Έχει κατατεθεί νομοσχέδιο προς ψήφιση, με το οποίο για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας επιχειρείται να πουλήσουν το πόσιμο νερό!! Το πόσιμο νερό είναι κοινωνικό αγαθό, απαραίτητο για την ζωή και την υγεία των πολιτών και αντί αυτού αντιμετωπίζονται οι σχετικές υπηρεσίες ως ρυθμιζόμενες κατ' αντιστοιχία με αγορές άλλων αγαθών και υπηρεσιών». Ως κοινωνικό αγαθό έχει αποφανθεί και η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, «σύμφωνα με όσα έχουν κριθεί (βλ. ΣτΕ 1906/2014, 190-191/2022), για την εξασφάλιση της υγείας των πολιτών δεν νοείται παρά μόνο άμεσος κρατικός έλεγχος στους παρόχους υπηρεσιών ύδατος (π.χ. ΕΥΔΑΠ), ο οποίος δεν μπορεί να υποκατασταθεί με την απλή εποπτεία μέσω της ως άνω Ανεξάρτητης Αρχής, ενώ, από τις παραδοχές αυτές της νομολογίας δεν νοείται καν η συζήτηση για ιδιωτικοποίηση των παρόχων αυτών, μέσω της απόκτησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών από ιδιώτες επενδυτές». 

Ακόμη και Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών σε δελτίο τύπου της σημειώνει ότι,   έχει «ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον σεβασμό αυτής της νομολογίας από όλους, αφενός μεν για προφανείς θεσμικούς λόγους που αφορούν το κύρος της Δικαστικής Εξουσίας, εκφραζόμενης, μάλιστα στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, αφετέρου δε για πρακτικούς λόγους που ανάγονται στην προστασία της δημόσιας υγείας, όπως αυτή αναλύεται στις ανωτέρω αποφάσεις, οι οποίες μας δεσμεύουν σε πλείστες όσες υποθέσεις τεθούν ενώπιόν μας, σχετικά με τα θέματα αυτά (π.χ. Δημόσιες Συμβάσεις σχετικά με την εκτέλεση έργων υποστήριξης των παρόχων υπηρεσιών ύδατος, αγωγές αποζημίωσης σε περίπτωση τυχόν ελλιπών ελέγχων για την ποιότητα και επάρκεια του πόσιμου ύδατος κ.α.). Εξάλλου, η ενσωμάτωση των ως άνω Οδηγιών της Ε.Ε. δεν μεταβάλει τις παραδοχές αυτές, εφόσον, από καμία διάταξή τους δεν θεσπίζεται η υποχρέωση των Κρατών-Μελών για ιδιωτικοποίηση των παρόχων υπηρεσιών ύδατος, ο έλεγχος της παραγωγής και διάθεσης του οποίου δεν μπορεί, για τους λόγους που αναφέραμε ήδη, να υπαχθεί σε παρόμοιο κανονιστικό-ρυθμιστικό πλαίσιο με αυτό της ενέργειας ή άλλων αγαθών και υπηρεσιών».

Σύσσωμοι οι εργαζόμενοι των ΔΕΥΑΣ της Ελλάδος που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι σημαίνει δημόσιο πόσιμο νερό ως κοινωνικό αγαθό, αντιδρούν κι αυτοί στην απαράδεκτη προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπουλήσει το κοινωνικό αυτό αγαθό σε ιδιώτες που ο μόνος τους σκοπός είναι το κέρδος!!    Άμεσα να αποσύρουν από το ανωτέρω νομοσχέδιο τα άρθρα που αφορούν τους παρόχους και την διαχείριση των υπηρεσιών πόσιμου ύδατος, σύμφωνα με τα όσα έχουν κριθεί με τις ανωτέρω αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

 Γιάντσιος Ιωάννης  

Δικηγόρος Σερρών-6976639687 

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments