....

ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΜΕ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Από το Μάρτιο αναμένεται να ξεκινήσει και το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ για 104.000 ανέργους ενώ σύντομα θα κατατεθούν και πάλι στην βουλή οι βελτιώσεις στα εργασιακά δικαιώματα των ωφελούμενων των εργαζομένων. Ο υπουργός Εργασίας κ. Κατρούγκαλος την Παρασκευή έκανε γνωστό ότι εως τον Φεβρουάριο θα τρέξουν προγράμματα για ανέργους για περίπου 50.000 ανέργους. Στόχος είναι το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας να καλύψει έως και 104.000 θέσεις εργασίας, με χρονική διάρκεια που θα είναι οκτώ μήνες (έναντι πέντε που είναι σήμερα), με τη συμμετοχή και των συνεταιριστικών εγχειρημάτων της Κοινωνικής Οικονομίας. Image and video hosting by TinyPicΑπό το νέο πρόγραμμα θα μπει και στο παιχνίδι ο ιδιωτικός τομέας Επίσης σε νομοσχέδιο που θα καταταθεί ξανά στην βουλή μετλά την απόσυρση του παράλληλου προγράμματος της κυβέρνησης θα αποσαφηνίζονται ζητήματα που αφορούν τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας. Ξεκαθαρίζονται οι αμοιβές των ωφελούμενων των προγραμμάτων και προστίθεται αμοιβή και για νυχτερινή εργασία. Πιο συγκεκριμένα: Α) Για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω, η αμοιβή ανέρχεται σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι πάνω από 495,25 ευρώ το μήνα. Για βραδινή εργασία, η αμοιβή θα είναι 24,76 ευρώ την ημέρα και όχι πάνω από 619 ευρώ το μήνα. Β) Για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών, η ημερήσια αμοιβή φτάνει τα 17,27 ευρώ και έως 431,75 ευρώ το μήνα. Για βραδινή εργασία, ανέρχεται σε 21,59 ευρώ και έως 539,75 ευρώ το μήνα. Διευκρινίζεται ότι όσοι από τους ωφελούμενους απασχοληθούν σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων, πρέπει να γίνει στο ΙΚΑ η αντίστοιχη καταβολή εισφοράς. Πιο συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι ο Οργανισμός είναι ο αρμόδιος φορέας για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του πίνακα γι’ αυτούς, τη σύζευξή τους με τις θέσεις απασχόλησης στους επιβλέποντες φορείς (Δήμοι, Περιφέρειες και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες), τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων στους επιβλέποντες φορείς και τη καταβολή των αμοιβών στους ωφελούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς. Στη μοριοδότηση των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, θα υπάρχουν στο εξής δύο νέες υποπεριπτώσεις, η ηλικιακή ομάδα και οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η πρόσληψη των υποδειχθέντων ωφελούμενων, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης του ΟΑΕΔ. Επίσης, διευκρινίζεται ότι με την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου του προγράμματος, η σύμβαση κάθε ωφελούμενου λύεται αυτοδίκαια, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης. Οι ωφελούμενοι έχουν δικαίωμα να απουσιάζουν δύο εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος. Ειδικά όμως οι ωφελούμενες που μπορεί να βρίσκονται σε κατάσταση κυοφορίας ή λοχείας δικαιούνται να απουσιάζουν 13 εργάσιμες ημέρες. Επίσης, κάθε γονέας παιδιού ηλικίας 4 έως 18 ετών δικαιούται να απουσιάζει δύο μέρες, σε ώρες ή ολόκληρη μέρα κάθε φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης. Πρέπει όμως ο ωφελούμενος να υποβάλλει την απαραίτητη αίτηση, που θα πρέπει να εγκριθεί από τον επιβλέποντα φορέα. Για τις παραπάνω ημέρες απουσίας δεν θα περικόπτονται οι αποδοχές των ωφελούμενων του προγράμματος. Τονίζεται ότι εκτός από τα παραπάνω καταβαλλόμενα ποσά, ο ΟΑΕΔ δεν υποχρεώνεται να καταβάλλει οποιαδήποτε άλλη παροχή στους ωφελούμενους. Οι τελευταίοι ξεκαθαρίζεται ότι υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, με πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη.


 

Από το Μάρτιο αναμένεται να ξεκινήσει και το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ για 104.000 ανέργους ενώ σύντομα θα κατατεθούν και πάλι στην βουλή οι βελτιώσεις στα εργασιακά δικαιώματα των ωφελούμενων των εργαζομένων. Ο υπουργός Εργασίας κ. Κατρούγκαλος την Παρασκευή έκανε γνωστό ότι εως τον Φεβρουάριο θα τρέξουν προγράμματα για ανέργους για περίπου 50.000 ανέργους. Στόχος είναι το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας να καλύψει έως και 104.000 θέσεις εργασίας, με χρονική διάρκεια που θα είναι οκτώ μήνες (έναντι πέντε που είναι σήμερα), με τη συμμετοχή και των συνεταιριστικών εγχειρημάτων της Κοινωνικής Οικονομίας. Από το νέο πρόγραμμα θα μπει και στο παιχνίδι ο ιδιωτικός τομέας Επίσης σε νομοσχέδιο που θα καταταθεί ξανά στην βουλή μετλά την απόσυρση του παράλληλου προγράμματος της κυβέρνησης θα αποσαφηνίζονται ζητήματα που αφορούν τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας. Ξεκαθαρίζονται οι αμοιβές των ωφελούμενων των προγραμμάτων και προστίθεται αμοιβή και για νυχτερινή εργασία. Πιο συγκεκριμένα: Α) Για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω, η αμοιβή ανέρχεται σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι πάνω από 495,25 ευρώ το μήνα. Για βραδινή εργασία, η αμοιβή θα είναι 24,76 ευρώ την ημέρα και όχι πάνω από 619 ευρώ το μήνα. Β) Για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών, η ημερήσια αμοιβή φτάνει τα 17,27 ευρώ και έως 431,75 ευρώ το μήνα. Για βραδινή εργασία, ανέρχεται σε 21,59 ευρώ και έως 539,75 ευρώ το μήνα. Διευκρινίζεται ότι όσοι από τους ωφελούμενους απασχοληθούν σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων, πρέπει να γίνει στο ΙΚΑ η αντίστοιχη καταβολή εισφοράς. Πιο συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι ο Οργανισμός είναι ο αρμόδιος φορέας για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του πίνακα γι’ αυτούς, τη σύζευξή τους με τις θέσεις απασχόλησης στους επιβλέποντες φορείς (Δήμοι, Περιφέρειες και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες), τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων στους επιβλέποντες φορείς και τη καταβολή των αμοιβών στους ωφελούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς. Στη μοριοδότηση των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, θα υπάρχουν στο εξής δύο νέες υποπεριπτώσεις, η ηλικιακή ομάδα και οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η πρόσληψη των υποδειχθέντων ωφελούμενων, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης του ΟΑΕΔ. Επίσης, διευκρινίζεται ότι με την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου του προγράμματος, η σύμβαση κάθε ωφελούμενου λύεται αυτοδίκαια, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης. Οι ωφελούμενοι έχουν δικαίωμα να απουσιάζουν δύο εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος. Ειδικά όμως οι ωφελούμενες που μπορεί να βρίσκονται σε κατάσταση κυοφορίας ή λοχείας δικαιούνται να απουσιάζουν 13 εργάσιμες ημέρες. Επίσης, κάθε γονέας παιδιού ηλικίας 4 έως 18 ετών δικαιούται να απουσιάζει δύο μέρες, σε ώρες ή ολόκληρη μέρα κάθε φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης. Πρέπει όμως ο ωφελούμενος να υποβάλλει την απαραίτητη αίτηση, που θα πρέπει να εγκριθεί από τον επιβλέποντα φορέα. Για τις παραπάνω ημέρες απουσίας δεν θα περικόπτονται οι αποδοχές των ωφελούμενων του προγράμματος. Τονίζεται ότι εκτός από τα παραπάνω καταβαλλόμενα ποσά, ο ΟΑΕΔ δεν υποχρεώνεται να καταβάλλει οποιαδήποτε άλλη παροχή στους ωφελούμενους. Οι τελευταίοι ξεκαθαρίζεται ότι υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, με πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

www.dikaiologitika.gr

Σχόλια - Facebook Comments