....

ΠΡΕΣΠΕΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ & Β. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Στενή συνεργασία των Δήμων γύρω από τις Πρέσπες, από τρεις χώρες 

­
 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­

Υπογράφτηκε πρωτόκολλο συνεργασίας

­

Οι Δήμαρχοι από τις τρεις χώρες που μοιράζονται την λεκάνη των Πρεσπών, Jovan Toziefski του Δήμου Resen  από τη Βόρεια Μακεδονία, Pali Kolefski του Δήμου Pustec από την Αλβανία και ο Παναγιώτης Πασχαλίδης του Δήμου Πρεσπών είχαν συνδιάσκεψη στην ελληνική πλευρά της λίμνης με αντικείμενο τη συνεργασία τους για την βιώσιμη ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής. 

 

Οι τρεις Δήμαρχοι, μαζί με τους συνεργάτες τους, ανέλυσαν τα επιχειρησιακά προγράμματα των διμερών χρηματοδοτικών εργαλείων και συμφώνησαν να συντονίσουν τις πρωτοβουλίες τους σε διαφορετικά διασυνοριακά προγράμματα  ώστε να πετύχουν κοινούς στόχους για το σύνολο της διασυνοριακής περιοχής μια και δεν υπάρχει χρηματοδοτικό εργαλείο για τις τρεις χώρες ταυτόχρονα.

 

Συμφώνησαν επίσης να πάρουν την πρωτοβουλία στα πλαίσια του διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών για την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή και συστήσουν ειδική ομάδα που θα επεξεργαστεί προτάσεις προς την Επιτροπή διαχείρισης του Πάρκου Πρεσπών με στόχο να υιοθετηθούν στην επόμενη συνεδρίαση της και να ξεκινήσει η λειτουργία της ομάδας εργασίας για τον βιώσιμο τουρισμό. 

 

Τέλος κατέληξαν σε πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ τους για την προώθηση κοινά συμφωνημένων στόχων και πολιτικών που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών και πολιτιστικών αξιών αλλά και του τοπίου της περιοχής, την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής με την ανάδειξή της ως ενιαίο τουριστικό προορισμό, τη διάνοιξη συνοριακών διαβάσεων και την ανεμπόδιστη μετακίνηση κατοίκων, επισκεπτών και εργαζόμενων στην διασυνοριακή περιοχή στα πλαίσια ενός κοινού οράματος φια την βιώσιμη ανάπτυξη των Πρεσπών και την μετατροπή της σε μοντέλο διασυνοριακής συνεργασίας, ειρηνικής συνύπαρξης και αειφορίας. 

 

Στην τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου χαιρέτησαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κασαπίδης, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Μοναστήρι κ. Αλέξανδρος Βιδούρης ενώ παρέστησαν Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και πρόεδροι κοινοτήτων καθώς και στελέχη των Εθνικών Πάρκων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από τις τρεις χώρες.

 

Ακολουθεί μετάφραση του κειμένου του πρωτοκόλλου συνεργασίας στην ελληνική 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑΣ

 

Σήμερα, στις 13 Δεκεμβρίου 2022, οι Δήμαρχοι των τριών Δήμων που μοιράζονται τη λεκάνη των Πρεσπών, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή τους για τη διατήρηση των φυσικών αξιών της διασυνοριακής περιοχής και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης των κοινοτήτων τους, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, υπογράφουν κοινό πρωτόκολλο συνεργασίας.

 

Οι τρεις δήμαρχοι,

 

Έχοντας υπόψη τη μοναδική οικολογική και πολιτιστική σημασία της περιοχής των Πρεσπών και γνωρίζοντας ότι οι ενέργειες μεμονωμένων χωρών δεν επαρκούν για τη διατήρηση των φυσικών και πολιτιστικών αξιών ούτε για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της.

 

Αναγνωρίζοντας ότι η διατήρηση του οικοσυστήματος της λεκάνης των λιμνών Πρεσπών και των συστατικών του, καθώς και η φυσική ομορφιά του, αποτελούν τη βάση για την οικονομική και κοινωνική ευημερία των κατοίκων της.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αξιοσημείωτες πρόσφατες εξελίξεις στη συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών και της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της θέσης σε ισχύ της συμφωνίας για την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής του Πάρκου Πρεσπών, καθώς και της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας για τη δημιουργία συνοριακού σημείου διέλευσης στην περιοχή της λίμνης Μεγάλης Πρέσπας και των επακόλουθων ενεργειών για την υλοποίησή της.

 

Αναγνωρίζοντας τη σημερινή οικονομική δυσπραγία που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της περιοχής των Πρεσπών και στις τρεις χώρες, η οποία έχει οδηγήσει σε λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης και, ως εκ τούτου, σε μετανάστευση και ερήμωση που θέτει σε κίνδυνο το μέλλον των κοινοτήτων τους.

 

Αποφάσισαν να θέσουν τους ακόλουθους κοινούς στόχους για την ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής, βάσει της έννοιας της διασυνοριακής συνεργασίας, με στόχο τη διασφάλιση της βιώσιμης ευημερίας για τους πολίτες τους και τη διατήρηση του μοναδικού περιβάλλοντος της περιοχής των Πρεσπών:

 

 

  • Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος των Πρεσπών, ιδίως με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων από τις τρεις χώρες που θα εξασφαλίσουν στις λίμνες νερό σε επαρκή ποσότητα και κατάλληλη ποιότητα για την υγεία του οικοσυστήματος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, που θα περιβάλλεται από εξίσου υγιή παραλίμνια περιοχή. Οι τρεις δήμαρχοι ανησυχούν ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις λίμνες και τους υγροτόπους της λεκάνης των Πρεσπών και θα προωθήσουν κοινή επιστημονική μελέτη και συντονισμένα μέτρα αντιμετώπισης και προσαρμογής σε αυτήν.

 

  • Διατήρηση, προώθηση και συνετή διαχείριση του μοναδικού τοπίου των Πρεσπών.

 

  • Προστασία, διατήρηση και προώθηση των πολιτιστικών αξιών, συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής αρχαιολογικής και παραδοσιακής κληρονομιάς.

 

  • Δημιουργία συνοριακών διαβάσεων και βελτίωση των οδικών υποδομών που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών και των επισκεπτών της περιοχής των Πρεσπών μεταξύ των τριών χωρών.

 

  • Προώθηση της διασυνοριακής περιοχής των Πρεσπών ως ενιαίου, μοναδικού προορισμού στις παγκόσμιες τουριστικές αγορές.

 

  • Μόνιμη συνεργασία για την προστασία των πολιτών, του περιβάλλοντος και των υποδομών από φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες κ.λπ.).

 

  • Καθιέρωση ενός καθεστώτος τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία (ΕΚ/1931/2006) που θα διασφαλίζει ότι οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής των Πρεσπών μπορούν να μετακινούνται και να εργάζονται στη διασυνοριακή περιοχή χωρίς αδικαιολόγητα εμπόδια.

 

  • Μετατροπή της περιοχής των Πρεσπών σε πρότυπο διασυνοριακής συνεργασίας, ειρηνικής συνύπαρξης και καινοτόμου, φιλικής προς το περιβάλλον, ανάπτυξης με τη δημιουργία και επέκταση νέων και υφιστάμενων οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και εξαιρετική ποιότητα ζωής, που θα την καταστήσει ελκυστικό τόπο διαμονής και εργασίας στον σημερινό μεταβαλλόμενο κόσμο.

 

Οι τρεις δήμαρχοι δεσμεύονται να πραγματοποιήσουν όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες, καθώς και ενέργειες προς τις αντίστοιχες κυβερνήσεις, για την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων.

 

Κατά την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου συνεργασίας, η ελληνική πλευρά τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Υπογράφηκε στον Λαιμό, σε τρία πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα, όλα εξίσου αυθεντικά.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

JOVAN TOZIEVSKI, ΔΗΜΑΡΧΟΣ RESEN

PALI KOLEFSKI, ΔΗΜΑΡΧΟΣ PUSTEC

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments