....

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IPA ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ - F.Y.R.O.M. 2007 – 2013»

Συνάντηση εταίρων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

«Developing River Basins Sustainable Management Mechanisms (mainly by infrastructures' restoration) as Precautionary Measure Against Intensive Torrential Phenomena», Πρόγραμμα IPA Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - F.Y.R.O.M. 2007 – 2013».

 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και από εθνικούς πόρους.

 

Την Παρασκευή 28/3/2014, ώρα 11:00 π.μ., η Αναπτυξιακή Πέλλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. πρόκειται να διοργανώσει την πρώτη συνάντηση εταίρων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Developing River Basins Sustainable Management Mechanisms(mainly by infrastructures' restoration) as Precautionary Measure Against Intensive Torrential Phenomena». Το συγκεκριμένο έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα IPA Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- F.Y.R.O.M. 2007 – 2013»

Στη συνάντηση θα παρευρεθούν αντιπροσωπείες των τεσσάρων εταίρων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου, της Αναπτυξιακής Πέλλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α., της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, του Δήμου Γευγελής και του Δήμου Θέρμης.

Η κήρυξη των εργασιών της συνάντησης θα γίνει από τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας κ. Θεόδωρο Θεοδωρίδη, ενώ παρέμβαση στην συνάντηση θα κάνει ο Δήμαρχος του Δήμου Γευγελής κ. Frankov.

Στόχοι του έργου είναι η αντιμετώπιση των χειμαρρικών φαινομένων στη διασυνοριακή περιοχή, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών μεταξύ των εταίρων του έργου, ο σχεδιασμός, η αποκατάσταση και  η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και η εκπαίδευση των τοπικών φορέων  και εθελοντών.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments