....

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ 3.000 ΑΝΕΡΓΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

 

 Δράση που απευθύνεται σε 3.000 ανέργους ηλικίας 18 – 29 ετών και έχει ως στόχο να προωθήσει τα επιχειρηματικά τους σχέδια, ξεκινάει η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, από κοινού με τον ΟΑΕΔ, με έναρξη υποβολής αιτήσεων στις 6 Νοεμβρίου
Αγγελόπουλος Βασίλης Αγγελόπουλος Βασίλης

Η σχετική πρόσκληση για τη λειτουργία του συγκεκριμένου πιλοτικού προγράμματος εκδόθηκε και τώρα πρέπει ο ΟΑΕΔ να υποβάλλει προτάσεις έργων, μεμονωμένα ή σε σύμπραξη για να προχωρήσει η εφαρμογή του.

Σε πρώτη φάση το πρόγραμμα θα καθοδηγεί τους ανέργους που θα συμμετάσχουν σε αυτό, στο να καταρτίσουν ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια. Θα χρησιμοποιείται ηλεκτρονική πλατφόρμα και σε δεύτερο επίπεδο η επιχειρηματική ιδέα θα μετατρέπεται σε επιχειρηματικό σχέδιο. Ακολούθως, θα υπάρχει επιχορήγηση των ανέργων για τη δημιουργία επιχείρησης.

Προβλέπεται από τους συμμετέχοντες οι 1.950 να είναι έως 24 ετών και οι υπόλοιποι 1.050 να είναι από 25 – 29 ετών. Θα δίνεται προτεραιότητα σε μακροχρόνια ανέργους. Η δαπάνη για το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 1,263 εκατ. ευρώ και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31.12.2018.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments