....

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Με ένα post στο Facebook ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς ανακοίνωσε ότι αναρτήθηκε σήμερα Παρασκευή (15.04.2016) στο opengov.gr η προκήρυξη του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες. Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Ιουλίου.

«Αναρτήθηκε στο opengov.gr η προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες με 27 χρόνια καθυστέρηση. Προχωράμε!» έγραψε ο υπουργός Επικρατείας.

Όπως αναφέρεται στο opengov.gr, η διαβούλευση για τις τηλεοπτικές άδειες θα διαρκέσει μία εβδομάδα και στη συνέχεια η προκήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ και στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δημοπρατηθούν τέσσερις άδειες, τέσσερις, ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση high definition.

Τιμή εκκίνησης για κάθε άδεια θα είναι τα τρία εκατομμύρια ευρώ και το παράβολο συμμετοχής έχει οριστεί στο 1%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μέσω Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί από ειδικούς επιστήμονες και στελέχη του δημόσιου τομέα και με βάση το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη, ο διαγωνισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας η υποβολή φακέλων αιτήσεων συμμετοχής πρέπει να γίνει ως τις 9 Ιουνίου και στις 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι προεπιλεγέντες. Η ανακοίνωση του οριστικού καταλόγου των συμμετεχόντων θα γίνει μέχρι τις 22 Ιουλίου και η διαδικασία της δημοπρασίας θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου 2016.

Για τον έλεγχο των φακέλων – δικαιολογητικών των υποψηφίων την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα συνδράμει εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών η οποία θα επιλεγεί μετά από διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού της ΓΓΕΕ, που έχει προγραμματιστεί για τις 19.4.2016, αναφέρεται στο opengov.gr.

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments