....

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ/ΤΟΥΡΚΙΑ: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Οι περισσότεροι από το ένα εκατομμύριο πρόσφυγες που ήρθαν το 2015 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έφτασαν μέσω Τουρκίας.  Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες μόνο στην Τουρκία. Στο τέλος του Νοεμβρίου το 2015, Η ΕΕ και η Τουρκία κατέληξαν σε μια συμφωνία ώστε να προσπαθήσουν να ελέγξουν τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη. Η Τουρκία σε αντάλλαγμα θα λάβει επιπλέον 3 δις Ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και των κρατών μελών ώστε να υποστηρίξει τους πρόσφυγες εντός της χώρας.

 

Οι Ευρωβουλευτές της επιτροπής πολιτικών ελευθεριών θα επισκεφτούν ένα κέντρο για πρόσφυγες και άλλα προγράμματα υποστήριξης των προσφύγων καθώς επίσης και Τούρκους αξιωματούχους, διεθνείς ΜΚΟ, και διάφορους άλλους εταίρους, ώστε να αξιολογήσουν την κατάσταση επιτόπου. Οι δραστηριότητες Τύπου αναμένεται να ανακοινωθούν.Image and video hosting by TinyPic

 

Επιτροπή: Sylvie GUILLAUME (Επικεφαλής της Επιτροπής, S&D, FR), Peter NIEDERMÜLLER(S&D, HU), Nathalie GRIESBECK (ALDE, FR), József NAGY (EPP, SK), Tanja FAJON (S&D, SI), Frank ENGEL (EPP, LU) and Anna Maria CORAZZA BILDT (EPP, SE). (Δευτέρα μέχρι Πέμπτη)

 

Οι Ευρωβουλευτές της επιτροπής προϋπολογισμού θα συζητήσουν την χρήση πόρων με τις Τουρκικές αρχές και θα ερευνήσουν την χρήση των υποστηρικτικών μέτρων της ΕΕ για πρόσφυγες από τη Συρία και το Ιράκ και, μεταξύ άλλων, θα επισκεφτούν ένα κέντρο για πρόσφυγες. Μια συνέντευξη τύπου θα λάβει χώρα στην αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Άγκυρα, την Τρίτη στις 15.00.

 

Επιτροπή: Jean ARTHUIS (ALDE, FR, Επικεφαλής της Επιτροπής), José Manuel FERNANDES (EPP, PT), Paul RÜBIG (EPP, AT), Inese VAIDERE (EPP, LV), Jens GEIER (S&D, DE), Jean-Paul DENANOT (S&D, FR), Anders VISTISEN (ECR, DK), Anneli JÄÄTTEENMÄKI (ALDE, FI), Younous OMARJEE (GUE/NGL, FR), Ernest MARAGALL (Greens/EFA, ES) and Marco ZANNI (EFDD, IT). (Δευτέρα μέχρι Τετάρτη).

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments