....

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Προθεσμία μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2016 δίνει το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς τους δήμους και τις περιφέρειες προκειμένου να επικαιροποιήσουν στοιχεία εκκρεμοτήτων διορισμών και προσλήψεων τακτικού προσωπικού που αφορούν σε οριστικά αποτελέσματα διαδικασιών οι οποίες έχουν διενεργηθεί από το ΑΣΕΠ.Image and video hosting by TinyPic

Στόχος του υπουργείου είναι μέσα από τη διαδικασία αυτή να αξιολογηθεί κατά πόσο στα κενά που υπάρχουν στις υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης μπορούν να καλυφθούν από τον κατάλογο του ΑΣΕΠ των διοριστέων παρελθόντων ετών.

Όπως υπογραμμίζεται στη σχετική εγκύκλιο που υπογράφει ο αρμόδιος γενικός γραμματέας Κ. Πουλάκης «κρίνεται επιβεβλημένη η επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν στις εκκρεμότητες διορισμών». Στόχος του υπουργείου είναι η διασφάλιση της αξιοπιστίας, της ακρίβειας και της πληρότητας της απαιτούμενης πληροφόρησης, προκειμένου να γίνει ο προγραμματισμός της έκδοσης αποφάσεων κατανομής και σταδιακά να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης των περιλαμβανομένων σε οριστικά αποτελέσματα ΑΣΕΠ όλων των ετών.

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται επίσης να διασφαλιστεί η συλλογή πληροφόρησης για το σύνολο των υφιστάμενων εκκρεμοτήτων διορισμού τακτικού προσωπικού (μόνιμου και αορίστου χρόνου), κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας και κλάδου στους φορείς. ειδικότητας που αιτούνται στους φορείς.

Σχόλια - Facebook Comments