....

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΥΚΕΤΑ ΜΟΛΙΣ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Τελεσίγραφο ΑΑΔΕ: Προθεσμία 10 ημερών έχουν οι επιχειρήσεις να συμμορφωθούν αλλιώς έρχονται πρόστιμα και λουκέτα για τις ταμειακές μηχανές

Θανάσης Παπαδής

Προθεσμία 10 ημερών έχουν οι επιχειρήσεις εκείνες που ενώ όφειλαν να διαβιβάσουν στην φορολογική διοίκηση τα στοιχεία λιανικών πωλήσεων που εκδίδονται από τις ταμειακές μηχανές, εντούτοις δεν συμμορφώθηκαν και πιάστηκαν στα δίχτυα της ΑΑΔΕ.

Η φορολογική διοίκηση δίνει μία ακόμη ευκαιρία, πιθανότατα και η τελευταία, στις επιχειρήσεις προκειμένου να συμμορφωθούν εντός 10 ημερών ενώ παράλληλα «τρέχει» διασταυρώσεις έτσι ώστε να διαπιστώσει εάν οι επιχειρήσεις που δεν έχουν στείλει να στοιχεία των αποδείξεων είναι εποχικές, κλειστές ή σε αδράνεια και δικαιολογημένα δεν διαβιβάζουν τις αποδείξεις που κόβουν από τις ταμειακές στην Εφορία.

Οι επιχειρήσεις που έλαβαν το νέο email εάν δεν θα συμμορφωθούν εντός 10 ημερών από την ημέρα που έλαβαν το τελεσίγραφο θα βρεθούν αντιμέτωπες με πρόστιμα χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποστέλλουν τα στοιχεία των λιανικών τους πωλήσεων, το αργότερο μέσα σε 24 ώρες από την έκδοση του φορολογικού στοιχείου στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ e-send.

Για επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης υπάρχει υποχρέωση αποστολής στοιχείων ανά τρίωρο, τα πρατήρια υγρών καυσίμων κάθε ώρα ενώ για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ανά 24ωρο.

Για όσους δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση διαβίβασης των στοιχείων λιανικής που εκδίδονται από ταμειακές μηχανές το ποινολόγιο προβλέπει τα εξής:

– Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ίσου με το 50% επί του ΦΠΑ που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης
απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 500 ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

– Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 1.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

– Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου.

Προβλέπονται και λουκέτα

Στον μεταξύ εκτός από τα βαριά πρόστιμα προβλέπεται και η άμεση αναστολή για 48 ώρες, της λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος εφόσον από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται είτε:
α) η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ είτε
β) η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ πλέον των 10 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον 3 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία
διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για 96 ώρες.

Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων εντός 2 φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για 10 ημέρες.

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments