....

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ. ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ. ΠΕΛΛΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ Συλλόγου Εργαζομένων Δ. Πέλλας σχετικά με

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας

  • υπέρ της παράτασης  του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας (ΔΠ/2022).
  • Υπέρ της προκήρυξης διαγωνισμού για την κάλυψη μονίμων θέσεων προσωπικού

 

Ο Δήμος Πέλλας αποδέχεται ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι καλύπτουν μόνιμου και σταθερού χαρακτήρα ανάγκες, οι οποίες δε θα παύσουν να υφίστανται και μετά τη λήξη των συμβάσεων εργασίας τους, ενώ ασκούν τα καθήκοντά τους με ζήλο, εργατικότητα και αυταπάρνηση.

Ο Δήμος Πέλλας αναγνωρίζει ότι πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας είναι ιδιαίτερης σημασίας τόσο σε επίπεδο απασχόλησης, όσο και τοπικής ανάπτυξης και η ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση του καλύπτει βασικές ανάγκες  στις τοπικές κοινωνίες όπως όπως η καθαριότητα,, η φύλαξη, οι υπηρεσίες πρασίνου, οι τεχνικές υπηρεσίες, οι κοινωνικές υπηρεσίες, τα κοιμητήριααλλά και οι υποστηρικτικές διοικητικές υπηρεσίες.

Οι παραπάνω περιγραφόμενες ανάγκες δεν είναι πλέον δυνατόν να καλυφθούν από το υφιστάμενο μόνιμο προσωπικό αφού τα τελευταία 15 έτη οι αποχωρήσεις είναι πολλαπλάσιες των προσλήψεων δημιουργώντας συνθήκες έντονης έλλειψης προσωπικού.

Επειδή η ανταπόκριση του δήμου στις παραπάνω υποχρεώσεις του καθίσταται δυσχερέστατη με την αποχώρηση των εργαζομένων του κοινωφελούς προγράμματος ο Δήμος Πέλλας ζητεί από την κυβέρνηση:

  • άμεσα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επιμήκυνση του προγράμματος έως τις αυτοδιοικητικές εκλογές
  • στο προσεχές διάστημα να καταγραφούν τα κενά σε απαραίτητο μόνιμο προσωπικό και να διεξαχθεί διαγωνισμός για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με μοριοδότηση, εκτός των λοιπών κριτηρίων, και της εξειδικευμένης εργασιακής εμπειρίας.
Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments