....

ΣΚΥΔΡΑ : ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΑΝΥΔΡΟΥ ΛΟΥΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΟΥ Δ.ΣΚΥΔΡΑΣ

Έγκριση υπογραφής σύμβασης των υποέργων: «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Κοινοτήτων Ανύδρου Λουτροχωρίου Δήμου Σκύδρας» και «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Κοινοτήτων Ριζού Σκύδρας Δήμου Σκύδρας» , των ομότιτλων Πράξεων του Δήμου Σκύδρας Πέλλας, της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

 

Η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ, ύστερα από οδηγίες του υπουργού κ. Γιώργου Γεωργαντά και του υφυπουργού κ. Γιώργου Στύλιου στον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη, προχώρησε με την έγκριση υπογραφής σύμβασης δύο (2) έργων στο Δήμο Σκύδρας.

Συγκεκριμένα με την 885/27-03-2023 (ΑΔΑ: 9ΒΣΖ4653ΠΓ-54Γ) Απόφαση έγκρισης υπογραφής σύμβασης εκκινεί η διαδικασία κατασκευής του 1ου υποέργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Κοινοτήτων Ανύδρου Λουτροχωρίου Δήμου Σκύδρας», της ομότιτλης Πράξης του Δήμου Σκύδρας Πέλλας, της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036127535 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται η ασφαλτόστρωση οδικών αγροτικών τμημάτων που ανήκουν στα αγροκτήματα Κοινοτήτων Ανύδρου και Λουτροχωρίου Δήμου Σκύδρας , συνολικού μήκους 2.840,21 μέτρων.

    Η σύμβαση αξίας 221.690,26 ευρώ με Φ.Π.Α, θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Σκύδρας (νόμιμο εκπρόσωπο) και της «ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε» η οποία κρίθηκε μειοδότης, με μέση έκπτωση 33,69%.

Με την 884/27-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΡ6Ι4653ΠΓ-ΙΛΑ) Απόφαση έγκρισης υπογραφής της σύμβασης εκκινεί η διαδικασία κατασκευής του 1ου υποέργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Κοινοτήτων Ριζού Σκύδρας Δήμου Σκύδρας», της ομότιτλης Πράξης του Δήμου Σκύδρας Πέλλας, της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036128686 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται η ασφαλτόστρωση οδικών αγροτικών τμημάτων που ανήκουν στα αγροκτήματα Κοινοτήτων Ριζού και Σκύδρας του Δήμου Σκύδρας, συνολικού μήκους 3.840,94 μέτρων.

     Η σύμβαση αξίας 305.850,76 ευρώ με Φ.Π.Α, θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Σκύδρας (νόμιμο εκπρόσωπο) και της «ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε» η οποία κρίθηκε μειοδότης, με μέση έκπτωση 34,07%. 

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.

Η ανακοίνωση για την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ υπογραφής της σύμβασης των έργων αναμένεται να γίνει εντός του Απριλίου 2023.

Το έργο Χρηματοδοτείται από το μέτρο 4.3.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α), που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

Πρόκειται για ένα έργο που ξεκινάει υλοποίηση σε χρόνο ρεκόρ, προς όφελος των Ελλήνων παραγωγών, καταναλωτών και πολιτών προς όφελος της Ελληνικής περιφέρειας και των αγροτικών περιοχών.

Στόχος η ολοκλήρωση ενός αναπτυξιακού, βιώσιμου, ευφυούς, ασφαλούς, πλήρους και λειτουργικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων αγροτών και αλιέων.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments