....

ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΝΟΙΚΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ

Αλεξανδρής Πέτρος

Μηδενική θα είναι η αναπροσαρμογή στο ετήσιο τίμημα για τη χρήση γης και ακινήτων, που αφορά εκτάσεις όπως βοσκοτόπια και αγροτεμάχια τα οποία έχουν παραχωρηθεί σε αγρότες και κτηνοτρόφους από το δημόσιο, στο πλαίσιο του νόμου 4061/2012.

Για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, την οποία υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης, για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση, ισχύουν τα εξής:

Ορίζουμε την αναπροσαρμογή του ετήσιου τιμήματος για τη χρήση ακινήτων που παραχωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1α και 2 περ. β, γ, δ του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 ως εξής:

Για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.

Μετά την παρέλευση της διετίας από την παραχώρηση της χρήσης, η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ανά μισθωτικό έτος, και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με τη μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική απόφαση με την Αναπροσαρμογή ετήσιου τιμήματος για χρήση ακινήτου.pdf

http://www.agronews.gr

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments