15 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ ..

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο,

την Τετάρτη 11Ιουνίου 2014 κι ώρα12:30, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Γιώργου Χοΐδη Δημάρχου Σκύδρας  με τα εξής τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1)Έγκριση πρακτικών για την «Προμήθεια βαννών, ταφ. ακραίων, γωνιών, παροχών».

2)Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών ηλεκτροφωτισμού».

3)Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Κτηματογράφηση – πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής στις περιοχές επέκτασης κι αναθεώρησης οικισμών τ. Δ. Μενηίδας».

4)Ρύθμιση οφειλών ληξιπρόθεσμων δημοτικών τελών σύμφωνα με το Ν.4257/14.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments