....

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο, την Παρασκευή 31

Οκτωβρίου 2014 κι ώρα10:00, μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Κατερίνας Ιγνατιάδου Δημάρχου Σκύδρας, με τα εξής τρία  θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1)Κατάρτιση οριστικού σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.

2)Σύνταξη τρίτης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Σκύδρας οικονομικού έτους 2014 και υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

3)Απαλλαγή υπολόγου κι έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την αντιμετώπιση δαπανών επέκτασης παραλλαγής Φωτισμού Οδών Πλατειών (Φ.Ο.Π.), αύξηση ισχύος παροχής κτηρίου Δημοτικού Σχολείου Ριζού.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments