....

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡ/KOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 10ης/5-4-2013 Συνεδρίασης Περιφερειακού   Συμβουλίου Κ.Μ.

Εισηγητής: Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

 

Θέμα 2ο: 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 3ο: Αποδοχή εκτέλεσης του έργου με τίτλο «COoperative LoGISTICS for   sustainable mobility of goods» με ακρωνύμιο   CO-LoGISTICS (Συνεργατική διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας για την βιώσιμη διακίνηση εμπορευμάτων), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Δικτύων Επικοινωνίας, Περιεχομένου και Τεχνολογίας), μέσω του προγράμματος ICT PSP

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 4ο: Αποδοχή εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Τourism Paths of the Black Sea Region” BSB-TOUR” (Τουριστικά Μονοπάτια στην Περιοχή της Μαύρης Θάλασσας), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «BLACK SEA 2007-2013»

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 5ο: Οριστική αποδοχή εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs – AGRO LESS” (Κοινές στρατηγικές καθοδηγούμενης άσκησης αγροτικών δραστηριοτήτων για την εφαρμογή χωρικά διαφοροποιημένης γεωργίας μειωμένων εισροών), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» με εκχώρηση διαχείρισης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εισηγήτρια: Στυλιανή-Ζωή Μακραντωνάκη, Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας, Καινοτομίας & Νέων Τεχνολογιών.

 

Θεμα 6ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (σχετ. Αριθμ. 12/13-01-2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.)

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

 

Θεμα 7ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (σχετ. Αριθμ. 13/13-1-2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.)

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

 

Θεμα 8ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

 

Θέμα 9ο : Έγκριση θεωρημένου προγράμματος έργων και εργασιών δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας για το έτος 2014 της Π.Κ.Μ.

Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς

 

Θέμα 10ο : Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων συντήρησης οδικού δικτύου της Π.Κ.Μ. 2013.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

 

Θέμα 11ο : Έγκριση σκοπιμότητας για την συνέχιση απασχόλησης προσωπικού που προσλήφθηκε μέσω του προγράμματος Ν.Θ.Ε. στην Π.Ε. Χαλκιδικής

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκδικής

 

Θέμα 12ο: Έγκριση δικαιολόγησης απουσιών από συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας των περιφερειακών συμβούλων α) κ. Ιωάννη Κούτρα (26η/25-11-2013, 27η/12-12-2013, 28η/30-12-2013) και β) κα Τιμοθέα Ρακιτζή (26η/25-11-2013, 27η/12-12-2013, 28η/30-12-2013)

Εισηγητής: Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments