......

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ INNOVIMENTOR - INTERREG BALKAN-MED

Πολιτιστικός Τουρισμός & Νέες Τεχνολογίες

Διαδικτυακές εκδηλώσεις στην Κέρκυρα

του έργου INNOViMENTOR - INTERREG Βαλκάνια-Μεσόγειος

Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους Συμμετεχουσών Χωρών

 
 
 
 

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία CulturePolis, με έδρα την Κέρκυρα από το 2006, σας ενημερώνει για την διεξαγωγή 4 διαδικτυακών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του έργου INNOViMENTOR, στο οποίο η CulturePolis συμμετέχει ως εταίρος, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ε.Ε INTERREG Βαλκάνια-Μεσόγειος - βλ. πρόγραμμα παρακάτω.

 

Το έργο INNOViMENTOR εστιάζει στον πολιτιστικό τουρισμό και τις νέες τεχνολογίες σε 5 χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία) και οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις αφορούν στην εφαρμογή τους σε επιλεγμένα πολιτιστικά μνημεία της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας, μνημείο UNESCO.

 
 
 

Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) φορέων: Για διευκόλυνση της συμμετοχής σας στις εκδηλώσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην υπεύθυνη της CulturePolis Ελευθερία Καραμήτρου, τηλ. 6980824389, email: projects@culturepolis.org

 
 

Παράκληση να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ως εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στις διαδικτυακές εκδηλώσεις του INNOViMENTOR και θα λάβετε ξεχωριστή πρόσκληση, όπου θα αναγράφεται η διαδικτυακή διεύθυνση για την παρακολούθηση τους.

 
 
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
 

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη στην διαδικτυακή πλατφόρμα ΖΟΟΜ της CulturePolis 

 
 

Πρόγραμμα Διαδικτυακών Εκδηλώσεων

 

 

 

 

 

 

 

Σχόλια - Facebook Comments