....

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ ΖΑΖΑΡΗΣ, ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ, ΠΕΤΡΩΝ

Συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας κ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη, υπηρεσιακών στελεχών της Π.Ε. Πέλλας και στελεχών της Αναπτυξιακής Εταιρίας Κοζάνης πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Η σύσκεψη είχε ως αντικείμενο τη συζήτηση κρίσιμων ζητημάτων και τον προσδιορισμό έργων και δράσεων που θα διερευνηθούν περεταίρω στο πλαίσιο εκπόνησης Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξυγίανσης, Προστασίας και Ανάδειξης του συμπλέγματος των λιμνών Ζάζαρης, Χειμαδίτιδας, Πετρών και Βεγορίτιδας που εκπονείται από την Αναπτυξιακή Κοζάνης. Ανάλογο Σχέδιο εκπονήθηκε τα προηγούμενα χρόνια για τη λίμνη Ορεστιάδα της Καστοριάς και σήμερα, μέσω ποικίλων χρηματοδοτικών μέσων, υλοποιούνται σημαντικές δράσεις που συμβάλλουν στην ισόρροπη ανάπτυξη, περιβαλλοντική προστασία και ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της λίμνης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη προσεκτικής αξιολόγησης των υφιστάμενων μελετών και νομικού-θεσμικού πλαισίου και τόνισε ότι τα έργα και οι δράσεις που θα προταθούν και υλοποιηθούν είναι σημαντικό να συμβάλλουν σε μία αναπτυξιακή προοπτική για την περιοχή και τους κατοίκους. «Έχουμε τη δυνατότητα να προωθήσουμε νέα αγροτικά προϊόντα και επιχειρηματικές δράσεις τα οποία όμως προϋποθέτουν τη διατήρηση και προστασίας της υψηλής ποιότητας του τοπικού περιβάλλοντος. Μας ενδιαφέρει η προστασία του υδατικού πλούτου της περιοχής μας και αυτό μπορεί να συνδυαστεί με τη δημιουργία εισοδήματος για τους κατοίκους, καθώς η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα. Μπορούμε να διαχειριστούμε με επιστημονικούς, περιβαλλοντικούς, οικολογικούς και κοινωνικούς όρους τα νερά και τους φυσικούς πόρους της περιοχής μας, παράγοντας προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και αποτρέποντας το κύμα φυγής των νέων προς το εξωτερικό», τόνισε χαρακτηριστικά. 

 

Τις προσεχείς ημέρες θα υπάρξει συνέχεια της συνεργασίας και οι υπηρεσίες θα υποβάλλουν συγκεκριμένες προτάσεις για έργα και δράσεις που χρειάζεται να γίνουν στην περιοχή, στο πλαίσιο της ορθολογικής και βιώσιμης ανάπτυξης.   

 

Στην συνάντηση παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, τα στελέχη της Αναπτυξιακής Κοζάνης κ.κ. Κώστας Νικολαϊδης, Ελένη Τσικαρδάνη και Γιάννης Τσαταλμπασίδης, ο Ειδικός Σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας κ. Λάζαρος Γεωργιάδης, τα στελέχη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Πέλλας κ.κ. Γιάννης Σόντρας, Στέλλα Λαμπάδα και Πολυξένη Μόσχου, τα στελέχη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πέλλας κ.κ. Χρήστος Μπιμπίτσος και Ιωσήφ Παπαδόπουλος και οι συνεργάτες του κ. Θεοδωρίδη, Ιάκωβος Τσελίδης και Γιάννης Τσίκος.

                                                                                                                                               

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments