....

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 62 ΧΩΡΙΣ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Αναλυτικά οι περιπτώσεις όπου προβλέπεται συνταξιοδότηση στα 62 χωρίς 40 έτη ασφάλισης

Ο ασφαλιστικός νόµος έχει πολλά «παράθυρα» τα οποία µπορούν να δώσουν πολλές και ενδιαφέρουσες διεξόδους σε χιλιάδες ασφαλισµένους, οι οποίοι βρίσκονται σε πραγµατικό τέλµα. Σε καθηµερινή βάση το ερώτηµα που τίθεται είναι «µπορώ να βγω νωρίτερα και µε ποια διαδικασία;». Οι ειδικοί στο Ασφαλιστικό τονίζουν ότι «ισχύουν πολλές περιπτώσεις συνταξιοδότησης, που πραγµατικά βοηθούν σε ευκολότερη έξοδο για σύνταξη. Ιδίως σε µια εποχή όπως η σηµερινή, µε την πολυπλοκότητα των εργασιακών σχέσεων, που φωτογραφίζουν σειρά προβληµάτων στη χορήγηση συντάξεων».

Μία από τις πολλές περιπτώσεις είναι η έξοδος στα 62 έτη, χωρίς να υπάρχουν τα 40 έτη ασφάλισης. Αυτή η θετική εξέλιξη ωστόσο έχει πολλές προϋποθέσεις εφαρµογής. Ποικίλλουν οι ιδιαιτερότητες, ενώ υπάρχουν πολλά σηµεία προσοχής, όπως τα όρια ηλικίας, η εξαγορά χρόνου, η ύπαρξη παιδιών και η ανηλικότητα τέκνου.

 


Σύνταξη στα 62 χωρίς 40 έτη ασφάλισης: Οι περιπτώσεις

Ας δούµε αυτές τις περιπτώσεις, όπως τις καταγράφει η νοµοθεσία.

• Ταµείο Νοµικών. Σύνταξη στα 58,5 έτη ισχύει σε µητέρες δικηγόρους πριν από το 1993 στο Ταµείο Νοµικών, αρκεί να είχαν ανήλικο τέκνο έως το 2012 και 22 έτη ασφάλισης. Οσες ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 προϋπόθεση είναι τα 21,6 έτη έως το 2010 ή 22 έτη το 2011 ή 22,6 έτη ασφάλισης το 2012, ώστε να βγουν στα 55 και 58 έτη.

• Ταµείο ΟΑΕΕ. Σύνταξη στα 62 το 2024 µπορούν να βγάλουν άνδρες και γυναίκες ασφαλισµένοι σε ΤΣΑΥ, Νοµικών, ΤΣΜΕ∆Ε αν έχουν είτε 35ετία έως το 2012 είτε 40ετία, εφόσον η 35ετία συµπληρώνεται µετά το 2013. Αν δεν έχουν 35ετία έως το 2012 ή 40ετία, τότε η έξοδος είναι στα 67.

• Αναγνώριση πλασµατικών

Στην περίπτωση 35-40 ετών αναγνωρίζονται πλασµατικά έτη:
- Για 35ετία το 2011 έως 4 πλασµατικά έτη.

- Για 35ετία το 2012 έως 5 πλασµατικά έτη.
- Για 40ετία έως 7 έτη από το 2013 και µετά. Εδώ συνυπολογίζεται και η διαδοχική ασφάλιση µε ΙΚΑ ή άλλα Ταµεία, ενώ διαφέρει η εξαγορά και ποικίλλει από Ταµείο σε Ταµείο.

• Γυναίκες ασφαλισµένες στο ΕΤΑΑ

Οπωσδήποτε 35ετία ως κατοχύρωση των ορίων ηλικίας έως το 2012 για να αποφύγουν τα 62 και τα 67. Κατοχυρώνουν αν έχουν 35ετία έως το 2012 και συµπληρώνουν τα 58 και τα 59. Με 35ετία µετά το 2013, αλλά συµπληρώνουν τα 58 ή τα 59 µετά το 2022, τότε συνταξιοδοτούνται στα 62 και θα πρέπει να έχουν 40 χρόνια ασφάλισης.

• Γυναίκες ασφαλισµένες στο ΤΣΜΕ∆Ε

Οσες έως 31.12.2010 συµπλήρωσαν 25ετία σε ΤΣΜΕ∆Ε και Ταµείο Νοµικών και 21,6 έτη στο ΤΣΑΥ, συνταξιοδοτούνται µε το όριο ηλικίας που θα ισχύει, αφού κλείσουν το 60ό έτος της ηλικίας τους.

• Aναγνώριση χρόνου σε επαγγελµατίες

Αναγνωρίζονται χρόνοι τέκνων, σπουδών, στρατιωτικής θητείας και ο χρόνος άσκησης επαγγέλµατος πριν γραφτούν στα Ταµεία τους, έως 7 χρόνια. Σε εξαγορά πλασµατικού χρόνου µε εφάπαξ πληρωµή ισχύει έκπτωση 2% για κάθε συµπληρωµένο έτος, που µπορεί να φτάσει στο 14% για αναγνώριση 7 ετών. Αν οι µήνες εξαγοράς είναι κάτω του έτους, η έκπτωση δίδεται µόνον για τα πλήρη χρόνια. ∆ηλαδή για εξαγορά 3 ετών και 8 µηνών, η έκπτωση µε εφάπαξ πληρωµή θα είναι 6% και θα αφορά τα 3 έτη. Η εξαγορά συµψηφίζεται µε παρακράτηση του 25% της σύνταξης. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στο Ταµείο τους για:
- Πλήρη ανάλυση των ορίων ηλικίας για σύνταξη.
- Απάντηση στα ένσηµα εξαγοράς.
- Απάντηση για περίπτωση δωρεάν ενσήµων.
- Απάντηση για έτη ανηλικότητας τέκνου.
- Γραπτή απάντηση για τον τελικό αριθµό ενσήµων που έχουν στην κατοχή τους.
- Ενδεχόµενη έλλειψη εγγράφων που θα τους καθυστερήσουν τη σύνταξη.
- Τελικό έλεγχο πριν από την κατάθεση της αίτησης.

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή της Κυριακής

 

Σχόλια - Facebook Comments