....

ΤΑ 35 «ΚΑΥΤΑ ΣΗΜΕΙΑ» ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

 

Στον πυρετό των φορολογικών δηλώσεων και στην αγωνία του νέου ραντεβού με την εφορία μπαίνουν εντός των ημερών περίπου 6.000.000 φορολογούμενοι, καθώς αυτή την εβδομάδα ανοίγει η εφαρμογή για την υποβολή των φετινών δηλώσεων.

Η εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή έως την 3η Ιουνίου, εκτός αν δοθεί παράταση - ενδεχόμενο που δεν αποκλείεται, λόγω της… παράδοσης που υπάρχει.

Το Σin παρουσιάζει έναν «οδηγό» συμπλήρωσης των φετινών φορολογικών δηλώσεων με τα πιο κρίσιμα σημεία και τους κωδικούς που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι ώστε να αποφύγουν την πληρωμή μεγαλύτερου φόρου, την ταλαιπωρία των διορθώσεων αλλά και την ενδεχόμενη επιβολή προστίμων.

Η καθυστέρηση, φέτος, στο άνοιγμα της εφαρμογής οφείλεται σε τεχνικά προβλήματα που ανέκυψαν με

- Την προσθήκη νέων κωδικών στο έντυπο Ε1, όπου θα δηλωθούν τα εισοδήματα από τις βραχυχρόνιες εκμισθώσεις ακινήτων (Airbnb κ.λπ.)

- Την ενεργοποίηση του κωδικού 049 για τις οικογενειακές δαπάνες με πλαστικό χρήμα ή με χειρόγραφες αποδείξεις

- Την κατάργηση της έκπτωσης για τα ιατρικά έξοδα 

- Τις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν λόγω των αλλαγών στο έντυπο Ε3.

Οι δαπάνες με πλαστικό χρήμα

Ειδικά για το αφορολόγητο με δαπάνες που έγιναν αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών, πρέπει να διευκρινιστεί πως αν τα ποσά δεν καλυφθούν, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με υψηλότερο φόρο, καθώς είτε δεν θα έχει καθόλου αφορολόγητο είτε θα είναι μειωμένο.

Το ελάχιστο ποσό των ηλεκτρονικών δαπανών κυμαίνεται από 10% έως και 18,75% επί του συνολικού ετησίου, δηλωθέντος ή τεκμαρτού εισοδήματος.

Φέτος, μάλιστα, σε αντίθεση με το παρελθόν, προστέθηκε και ειδικός κωδικός για τις δαπάνες της συζύγου, ενώ μέχρι και πέρυσι υπήρχε μόνο ένας ο «049» για την οικογένεια. Ωστόσο η προσθήκη δεν αλλάζει την ουσία, καθώς εάν λείπουν δαπάνες από τον ένα σύζυγο και περισσεύουν στον άλλο, τότε θα αλληλοσυμπληρώνονται.

Οι επίμαχοι κωδικοί

1. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποχρεούνται να υποβάλουν φέτος, όλοι όσοι έχουν κλείσει μέχρι και τις 31-12-2017 το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν να δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Η υποβολή γίνεται υποχρεωτικά μέσω του ίντερνετ. 

2. Για τους 18άρηδες (βλ. Σin) διευκρινίζεται ότι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση ξεχωριστή, εάν έχουν έστω και ένα λεπτό του ευρώ εισόδημα από τόκους καταθέσεων ή έχουν κάποιο ακίνητο ή αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα στο όνομά στους. Από την υποχρέωση απαλλάσσονται μόνο όσοι φορολογούμενοι, αν και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν απέκτησαν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα κατά τη διάρκεια του 2017.

3. Η αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) είναι υποχρεωτική μόνο για τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών (που ήταν άνω των 18 ετών την 31η-12-2017). Για τα εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών είναι προαιρετική και εφόσον βέβαια έχουν λάβει ΑΦΜ.

4. Οποιοι έκαναν έναρξη επιτηδεύματος, ασφαλώς και υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση ακόμη και αν έχουν μηδενικά εισοδήματα.

 Σύζυγοι και παιδιά

5. Οι σύζυγοι υποβάλουν κοινή δήλωση.

6. Υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, μόνον εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε «δικαστική συμπαράσταση».

7. Όσοι έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης και επιθυμούν και είναι ετερόφυλα είτε ομόφυλα ζευγάρια μπορούν να υποβάλουν κοινή δήλωση, εφόσον υπο9βάλλουν δήλωση μεταβολής στην αρμόδια ΔΟΥ.

8. Τα ανήλικα ή ενήλικα τέκνα, καθώς επίσης και τα μέλη της οικογενείας του φορολογούμενου με αναπηρία 67% και άνω χαρακτηρίζονται «εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας του φορολογούμενου», δηλαδή θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο, εφόσον συνοικούν μ’ αυτόν και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

9. Μπλόκο στους «μαϊμού» φιλοξενούμενους. Στον πίνακα 2 του Ε1προστέθηκαν για πρώτη φορά κωδικοί, οι οποίοι στόχο έχουν να αποτρέψουν την κατάχρηση του όρου «φιλοξενία» με τη φορολογική έννοια του όρου, από άτομα που επιδιώκουν είτε να αποφύγουν φόρος εισοδήματος από ενοίκια είτε να αποφύγουν τα τεκμήρια. Στο πλαίσιο αυτό, στον πίνακα 2 του Ε1 προστέθηκαν οι κωδικοί 007 και 008, όπου ο υπόχρεος πρέπει να δηλώσει αν «φιλοξενεί» στην κύρια κατοικία του άτομα τα οποία δεν είναι εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους.

10.Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 Τα εισοδήματα

11. Κατά την υποβολή της δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, θα πρέπει πρώτα να συμπληρώνονται και να καταχωρούνται τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται, και κατόπιν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1). Διαφορετικά η δήλωση δεν γίνεται δεκτή από το σύστημα.

12. Στη δήλωση πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα του φορολογούμενου και της συζύγου του, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους. Επίσης πρέπει να αναγραφούν και όλα τα απαλλασσόμενα από τον φόρο εισοδήματα.

13. Οι κωδικοί της δήλωσης Ε1 που αφορούν εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις και την αντίστοιχη παρακράτηση φόρου θα εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης σε πορτοκαλί πλαίσιο και θα είναι προσυμπληρωμένοι χωρίς τη δυνατότητα τροποποίησης ή διαγραφής τους από το φορολογούμενο. Το ίδιο θα συμβαίνει και με τους κωδικούς που αφορούν παρακράτηση φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα.

14. Ωστόσο, εάν συμπληρωθούν κωδικοί της δήλωσης με ποσά εισοδημάτων και φόρων για τα οποία δεν έχουν δηλωθεί από τους εργοδότες στη Δ.ΗΛΕ.Δ., οι φορολογούμενοι είναι πιθανό να κληθούν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στην οικεία Δ.Ο.Υ. 

15. Οι κωδικοί με τα στοιχεία των ακινήτων και των αυτοκινήτων έχουν κίτρινο χρώμα και κάνοντας κλικ οι φορολογούμενοι, τους εμφανίζονται τα στοιχεία που είχαν δηλωθεί στην προηγούμενη φορολογική δήλωση. Ο υπόχρεος τσεκάρει την ορθότητα των στοιχεία, τα διορθώνει ή τα αφήνει όπως έχουν και τα οριστικοποιεί.

16. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αναγράψουν όλα τα χρηματικά ποσά που δαπάνησαν το 2017 για την ανέγερση οικοδομών, για αγορές ακινήτων, μετοχών εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο, ομολόγων και εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου, για σύσταση επιχειρήσεων, για συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών, για αποπληρωμή τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείων και πιστωτικών καρτών και για αγορές κινητών πραγμάτων αξίας άνω των 10.000 ευρώ. 

17. Οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων δηλώνονται στους κωδικούς κωδικό 667 για τον σύζυγο και στον κωδικό 668 για την σύζυγο, ενώ στους κωδικούς 675-676 πρέπει να δηλωθούν τα ποσά του φόρου που έχουν παρακρατηθεί. Οι τόκοι έχουν ήδη καταχωρηθεί από τις τράπεζες στο taxisnet οπότε απαιτείται ένα κλικ στη σχετική ειδοποίηση που υπάρχει στον υποπίνακα 4Δ1.

 Το αφορόλογητο και οι δαπάνες

18. Επανενεργοποιείται ο κωδικός 049, που βρίσκεται στον πίνακα 7 και αφορά στις αποδείξεις για την κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου. Δίπλα σε αυτόν προστέθηκε και ο κωδικός 050.

Στον κωδικό 049 για τον υπόχρεο φορολογούμενο και στον κωδικό 050 για την σύζυγο, θα είναι προσυμπληρωμένα από τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. τα ποσά των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν το 2017 για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών με «πλαστικό χρήμα». Ωστόσο οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν τα ποσά προσθέτοντας δαπάνες αγορών οι οποίες τελικά δεν πέρασαν από το taxis. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να επικαλεστεί τα ενημερωτικά (statements) των τραπεζών, εάν κληθούν από τον έλεγχο.

Εφόσον οι φορολογούμενοι καλύπτουν τα αφορολόγητα όρια, (ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος) τότε δικαιούνται έκπτωσης φόρου έως 1.900 -2.100 ευρώ.

19. Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 307-308 με αμοιβές από «μπλοκάκια», απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ των εργοδοτών και σε περίπτωση που αυτοί υπερβαίνουν τους τρεις, πρέπει να αναγραφεί οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του προσώπου από το οποίο προέρχεται τουλάχιστον το 75% των ακαθαρίστων εσόδων. Οι αμοιβές αυτές φορολογούνται ως εισοδήματα από μισθωτή εργασία, δηλαδή με την φορολογική κλίμακα των μισθωτών, στην οποία ισχύει ετήσια έκπτωση φόρου έως 1.900 -2.100 ευρώ.

20. Όταν αναγράφονται εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που δεν έχουν προσυμπληρωθεί, δηλαδή όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 343-344 (χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση), πρέπει να καταχωρούνται οι Α.Φ.Μ. εργοδοτών − ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών.

21. Το καθαρό εισόδημα που αποκτάται από αγροτική δραστηριότητα θεωρείται πλέον ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή ως καθαρό κέρδος, και φορολογείται με κλίμακα συντελεστών κυμαινόμενων από 22% - 45%. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος που έχει αποκτήσει καθαρό εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης, δικαιούται έκπτωση φόρου έως 1.900 - 2.100 ευρώ, όπως και οι μισθωτοί. 

22. Προκειμένου να δηλωθεί εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2017 είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου Ε3.

23. Στους κωδικούς 659-660 συμπληρώνονται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο και εμφανίζεται πίνακας στον οποίο αναλύονται ανάλογα με την προέλευση τους. Πρόκειται για: 

- Εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που εργάζονται σε πρεσβείες, προξενεία κλπ.

- Διατροφή συζύγου και τέκνων.

- Συντάξεις αναπήρων πολέμου ή θυμάτων πολέμου ή αναπήρων που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.

- Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους και το οποίο συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά  του εισοδήματος όπως περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης.

- Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.

- Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων

- Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας κατά ποσοστό 65%

- Κέρδη από την διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενεργείας μέχρι 10 KW.

- Τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ή έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου.

- Κέρδη πώλησης εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%.

- Κέρδη μεταβίβασης εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από 1/1/2009).

- Εισοδήματα αλλοδαπής που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή βάση Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.)

- Αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια.

- Απαλλασσόμενα μερίσματα ημεδαπών ή αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών.

- Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης.

- Κέρδος μεταβίβασης τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.)

- Ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.

- Πράσινες και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις.

- Λοιπές αγροτικές ενισχύσεις.

- Κέρδος από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων του ν. 3156/2003, καθώς και εταιρικών ομολόγων εταιριών ΕΕ και ΕΟΧ/ΕΖΕΖ.

24. Στους κωδικούς 657−658 συμπληρώνονται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και εμφανίζεται πίνακας στον οποίο αναλύονται ανάλογα με την προέλευσή τους. Συγκεκριμένα, στους κωδικούς αυτούς δηλώνονται τα εξής ποσά:

- Μισθοί, συντάξεις κλπ ολικώς τυφλών ή κινητικά αναπήρων 80% και άνω.

- Αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης

- Αμοιβές υπαλλήλων της Ε.Ε. (Διατάξεις Προνομίων Ασυλιών της Ε.Ε.)

- Αμοιβές των εργαζόμενων στην Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Εύξεινου Πόντου. (Διατάξεις του άρθρου 52 της Ιδρυτικής της Συμφωνίας της Τράπεζας).

- Αποδοχές που καταβάλλει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στους υπαλλήλους του.

- Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων.

- Ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων.

- Εκλογική αποζημίωση (παρ. 1.αρ. 108 Π.Δ.26/2012).

- Μερίσματα των εταιρειών της παρ.5 του άρθρου 45 του ν. 4141/2013.

25. Στους κωδικούς 781-782, συμπληρώνονται τα ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα και εμφανίζεται ομοίως πίνακας για την ανάλυσή τους. Τα ποσά αυτά είναι τα εξής:

- Έσοδα από την πώληση ακινήτων.

- Εφάπαξ ταμείων πρόνοιας και ασφαλιστικών οργανισμών.

- Το τίμημα από τη διάθεση λοιπών περιουσιακών στοιχείων.

- Εισαγωγή συναλλάγματος από νυν και πρώην κατοίκους αλλοδαπής.

- Δάνεια.

- Κληρονομιές.

- Δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών (δωρεοδόχος).

- Κέρδη από λαχεία, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ κλπ.

- Επίδομα αλλοδαπής.

- Αποζημίωση για ηθική βλάβη.

- Υποτροφίες.

- «Κοινωνικό μέρισμα» του άρθρου 1 του ν. 4501/2017, το οποίο καταβλήθηκε εφάπαξ τον Δεκέμβριο του 2017.

- Λοιπά ποσά που δεν έχουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, δηλαδή δεν υπάρχει περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης, όπως οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλονται έκτακτα, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

26. Στον πίνακα 4 του Ε1 αναγράφονται και τα εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που προκύπτει από την εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων σε τρίτους, εγκαταστάσεων ή κατασκευών, χώρων τοποθέτησης επιγραφών καθώς επίσης και από εκμίσθωση υπεκμίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση, δωρεάν παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων που ανήκουν σε ιδιοκτήτες διηρημένων ιδιοκτησιών, από αποζημίωση λόγω πρόωρης λύσης εμπορικής μίσθωσης καταβληθείσα από τον μισθωτή. Στα ποσά που δηλώνονται στον υποπίνακα αυτό περιλαμβάνονται τα ενοίκια, πραγματικά ή τεκμαρτά, καθώς και τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, κατά κατηγορία ακινήτων όπως εμφανίζονται στην δήλωση. Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν στους βασικούς κωδικούς 101-108, 111-114, 129-134 και 141-150 του υποπίνακα Δ2. Τα συγκεκριμένα ποσά μεταφέρονται και συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα ΤΑΧΙSnet στους συγκεκριμένους κωδικούς, αμέσως μόλις ο φορολογούμενος ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε2 «αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας», η οποία πρέπει να προηγηθεί της υποβολής της δήλωσης Ε1.

27. Το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. προς τα τέκνα ή τους γονείς του φορολογούμενου ή προς άλλους ανιόντες ή κατιόντες εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενείς, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία, δεν υπάγεται σε φόρο.

28. Για όσους ασκούν ατομική αγροτική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.

29. Αναγνωρίζεται ποσοστό 5% επί του ακαθάριστου εισοδήματος ως δαπάνες επισκευής συντήρησης ανακαίνισης ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες όσων ακινήτων αποφέρουν φορολογητέο εισόδημα, ανεξάρτητα από το είδος και τη χρήση αυτών.

30. Οι δαπάνες για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης (κωδ. 159-160), εκπίπτουν σε ποσοστό 10% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση και ιδιόχρηση γαιών.

31. Για την απόδειξη του ποσού της αποζημίωσης που καταβάλλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στο μισθωτή (κωδ. 163-164) για τη λύση της μισθωτικής σχέσης ακινήτου, καθώς και του ποσού για τις δαπάνες για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης, τα δικαιολογητικά εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

32. Tα ανείσπρακτα ενοίκια του 2017 δηλώνονται στο έντυπο Ε2 και στο έντυπο Ε1. Στο Ε2 τα ανείσπρακτα ενοίκια πρέπει να δηλωθούν στην στήλη 16 της πρώτης σελίδας, και στο Ε1 πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 125-126 του πίνακα 4Δ2 στην 3η σελίδα.

33. Αν από την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης προκύψει επιπλέον φόρος προς καταβολή, θα πρέπει να εξοφληθεί είτε εφάπαξ, μέχρι την 31η Ιουλίου, είτε σε τρεις ίσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την 31η Ιουλίου, η δεύτερη μέχρι την 28η Σεπτεμβρίου και η τρίτη μέχρι την 30η  Νοεμβρίου.

34. Δεν βεβαιώνεται ποσό φόρου εισοδήματος για καταβολή, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ αθροιστικά λαμβανόμενο για τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του.

35. Δεν επιστρέφεται στο φορολογούμενο ποσό φόρου μικρότερο των 5 ευρώ αθροιστικά λαμβανόμενο για τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του.

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments