....

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Της Φωτεινής Μακρή, λογίστριας – φοροτεχνικού στο ypaithros.gr

Τα δικαιολογητικά και τα παραστατικά που πρέπει να προσκομίσουν οι αγρότες ενόψει των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Έχοντας ήδη διανύσει το πρώτο δίμηνο της χρονιάς, καλό είναι σιγά σιγά να επισπεύδουμε την προετοιμασία για το κλείσιμο του 2022 και για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, η υποβολή των οποίων αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στον Μάρτιο.
Μαζί με τον λογιστή του ο αγρότης θα πρέπει να κάνει ένα πλάνο, προσκομίζοντάς του όλα τα δικαιολογητικά και τα παραστατικά που αφορούν την περσινή χρήση. Όπως είναι γνωστό, οι αγρότες πλέον βρίσκονται… αντιμέτωποι και με τα myData, τα οποία φέρνουν μαζί τους πολλές προθεσμίες και αρκετές υποχρεώσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, τους οποίους οι λογιστές εξακολουθούμε να παρακολουθούμε όπως και πριν.
Ο αγρότης του κανονικού καθεστώτος, που έχει το δικαίωμα χρήσης της ειδικής φόρμας καταχώρισης, πρέπει να διαβιβάζει τα έσοδά του μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα τον οποίο αφορούν. Στην περίπτωση που αγρότης δεν έχει δικαίωμα χρήσης της ειδικής φόρμας καταχώρισης, τα έσοδά του διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση τιμολογιέρας ή του etimologio. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις της αυτοτιμολόγησης, που εκεί η διαβίβαση γίνεται από τον εκδότη.


Λόγω των myData και παίρνοντας ως δεδομένη την καλή συνεργασία, τα περισσότερα από τα έσοδα βρίσκονται λογικά ήδη στα χέρια του λογιστή από το 2022. Υπάρχουν, ωστόσο, αρκετά ακόμα στοιχεία που πρέπει να προσκομίσει για το κλείσιμο της χρήσης ο αγρότης. Σε ό,τι αφορά το σκέλοςτων εσόδων, τέτοια στοιχεία αφορούν τις εκκαθαρίσεις από συνεταιρισμούς ή από ομάδες παραγωγών ή από εμπόρους, καθώς και των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, οι οποίες θα πρέπει να καταχωριστούν.


Οι δαπάνες που κόβουν φόρο
Σε ό,τι αφορά τα έξοδα, τα στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν έχουν να κάνουν με:
✱ Εργόσημα ή αμοιβές αγροτών με ΕΦΚΑ: Το εργόσημο εκπίπτει ως δαπάνη στον χρόνο πληρωμής και όχι είσπραξης από τον εργάτη. Αυτή η δαπάνη εκπίπτει όλη στα βιβλία του αγρότη. Η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ αφορά εργάτες σε κτηνοτροφία, χοιροστάσια, αλιεία, μετακλητούς κ.λπ. Σημειωτέον ότι εκπίπτει, επίσης, κάθε δαπάνη που έγινε για λογαριασμό των εργατών, όπως σίτιση, ρούχα, καπέλα, γάντια, στολή μελισσοκόμου κ.λπ.
✱ Ασφαλιστική εισφορά ΕΦΚΑ: Πρόκειται για έξοδο που καταχωρίζεται στα βιβλία των αγροτών και εκπίπτει του φόρου. Διευκρινίζουμε ότι εκπίπτει το ποσό που πληρώθηκε εντός του έτους. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ρυθμίσεων. Πρέπει, επίσης, να προσκομιστούν τυχόν αμοιβές μελών της οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης.
✱ Αγορές αγροτικών εφοδίων: Λιπάσματα, πολλαπλασιαστικό υλικό, ζωοτροφές, φυτοπροστατευτικά (ΠΟΛ 1116/2015). Σχετικά με το πολλαπλασιαστικό υλικό, αν αφορά μονοετή καλλιέργεια είναι έξοδο, αν αφορά πολυετή είναι πάγιο. Αν είναι πάγιο, καταγράφεται στο μητρώο παγίων.
✱ Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών: Μπορεί να αφορά συλλογή καρπών, για παράδειγμα, με
αλωνιστική, ράντισμα, όργωμα, φρεζάρισμα κ.λπ.
✱ Τιμολόγια αγοράς παγίων με τα σχετικά του έγγραφα: Αγορά τρακτέρ, ΦΙΧ αυτοκινήτου, γεωργικά μηχανήματα, πάγια αλιείας μονάδες θέρμανσης σε εγκαταστάσεις ζώων, θερμοκήπια, μονάδες συλλογής μελιού κ.λπ.
✱ Στην περίπτωση κτηνοτρόφου, στοιχεία για τις αγορές των ζώων: Θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός των ζώων που είναι για εκτροφή και πώληση από αυτά που προορίζονται για αναπαραγωγή και γαλακτοπαραγωγή, ώστε να γίνει ο διαχωρισμός παγίου και εξόδου.
✱ Έξοδα ενοικίων – συμφωνητικά μίσθωσης: Πρόκειται για έξοδα που εκπίπτουν στον χρόνο της συμφωνίας και όχι της πληρωμής, οπότε ο λογιστής συγκεντρώνει όλα τα συμφωνητικά που θα του προσκομίσουν οι αγρότες για να βγάλει το συνολικό ποσό. Υπενθυμίζουμε ότι για ενοίκιο έως 80 ευρώ/μήνα (960 ευρώ/έτος) ο αγρότης δεν έχει υποχρέωση ηλεκτρονικού συμφωνητικού.
✱ Αμοιβές γεωπόνων, λογιστών, κτηνιάτρου εκτροφής, συμβούλων προγραμμάτων, δικηγόρων. Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να προσκομιστούν για να εξετασθεί η υποχρέωση για παρακράτηση φόρου 20% (ν. 4172/2013).
✱ Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για ΟΣΔΕ. Τα τιμολόγια που εκδίδει μια Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ή τα εξειδικευμένα γραφεία δηλώσεων καλλιέργειας αποτελούν έξοδο για την αγροτική επιχείρηση.
✱ Ασφάλιστρα ΕΛΓΑ: Θεωρείται δαπάνη και θα πρέπει να προσκομίσει ο αγρότης στον λογιστή την απόδειξη πληρωμής μαζί με τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).
✱ Ασφαλιστήρια συμβόλαια, τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, καύσιμα και αγορά ανταλλακτικών:
Για όσους αγρότες διαθέτουν αγροτικά μηχανήματα, εκπίπτουν οι δαπάνες που γίνονται για τα
μηχανήματα αυτά.
✱ Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος και ΤΟΕΒ: Εκπίπτει ως δαπάνη το ηλεκτρικό ρεύμα, όπως και το νερό άρδευσης που καταναλώνουν οι παραγωγοί για τις ανάγκες των καλλιεργειών τους.
✱ Τηλεφωνία: Αν υπάρχει επαγγελματικός λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας, εκπίπτει όλο το ποσό ως έξοδο.
✱ Φορτωτικές: Πρέπει να προσκομιστούν και τα τιμολόγια που εκδίδονται για μεταφορές προϊόντων, καθώς επίσης και τα διόδια για τη μετακίνηση αυτών.
✱ Γραφική ύλη και αγορές παγίων για την οργάνωση των εγγράφων του αγρότη. Καθώς επίσης και πάγια (εκτυπωτές, τηλέφωνα), τα οποία χρησιμοποιεί για την αγροτική δραστηριότητα.
✱ Για τους πωλητές σε λαϊκές αγορές και υπαίθριους πάγκους: Εκπίπτουν τα τέλη για τον δήμο, οι συνδρομές προς τα σωματεία και η αμοιβή της φύλαξης (security), εφόσον αποδεικνύεται με παραστατικά.

Έσοδα η επιστροφή πετρελαίου και οι αποζημιώσεις ΕΛΓΑ
Tρία σημεία που πρέπει να τονιστούν και να έχουν κατά νου οι αγρότες είναι τα εξής:
1) Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ μπορεί να μη φορολογούνται, καταχωρίζονται όμως κανονικά στα έσοδα της επιχείρησης.
2) Η επιστροφή (ΕΦΚ πετρελαίου) θεωρείται έσοδο και ως τέτοιο θα πρέπει να καταχωριστεί στα βιβλία.
3) Ο ΕΝΦΙΑ αγροτεμαχίων και γεωργικών κτηρίων καταχωρίζεται στα έξοδα. Δεν χρειάζεται κάποιο παραστατικό ή δικαιολογητικό, εφόσον αντλούνται ηλεκτρονικά.

 

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments