....

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑ 67

Ευκαιρίες για να αποφύγουν την αύξηση των ορίων ηλικίας και να αποχωρήσουν με τα παλιά και χαμηλότερα όρια συνταξιοδότησης μπορούν να αξιοποιήσουν χιλιάδες ασφαλισμένοι σε όλα τα Ταμεία και να θεμελιώσουν το δικαίωμα, με όρια ηλικίας πριν από το 67ο για πλήρη σύνταξη και πριν από το 62ο για μειωμένη.

Ο χρόνος που τους κατοχυρώνει για έξοδο με τα παλιά όρια ηλικίας θα πρέπει να συμπληρώνεται ως το 2012.Image and video hosting by TinyPic

Οι ευνοϊκές αυτές διατάξεις δεν έχουν ισχύ αν ο πλασματικός χρόνος συμπληρωθεί από την 1η-1-2013 και μετά, γιατί η νομοθεσία προβλέπει ότι όσοι συμπληρώνουν τα συντάξιμα έτη από 1ης/1/2013 και μετά βγαίνουν στη σύνταξη είτε στα 67 με πλήρη σύνταξη εφόσον έχουν συνολικά 40 χρόνια.

Με το νέο νόμο, επεκτείνονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους και σε όσους έχουν ασφαλιστεί μέχρι το 1992 και μπορούσαν να βγαίνουν σε μικρότερη ηλικία. Έτσι με το νόμο 4336/15, όσοι ασφαλίστηκαν μέχρι το 1992 και είναι κάτω των 67 και 62 ετών έχουν αύξηση στο όριο ηλικίας ως και 12 χρόνια, που σημαίνει ότι το κλειδί για να αποφύγουν χιλιάδες ασφαλισμένοι την αύξηση των ορίων ηλικίας είναι να θεμελιώσουν δικαίωμα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν ως το 2012.

Χρειάζονται όμως τέσσερις βασικές προϋποθέσεις:

1. Να έχουν συμπληρώσει ένα από τα όρια ηλικίας που ισχύουν για τη συνταξιοδότησή τους από τα Ταμεία στα οποία ανήκουν πριν από τις 19 Αυγούστου 2015, που θα είναι η ημερομηνία ισχύους του νέου νόμου και των αυξημένων ορίων ηλικίας για όσους δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μέχρι αυτή την ημερομηνία.

2. Να έχουν την δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης, ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα συμπληρώνοντας τα έτη που λείπουν για να εξασφαλίσουν τις ευνοϊκές διατάξεις που ισχύουν ως το 2012.

3. Να έχουν οπωσδήποτε συμπληρωμένα 12 χρόνια πραγματικής ασφάλισης από το 2011 και μετά.

4. Να έχουν κολλήσει το πρώτο "ένσημο" πριν από την 1η/1/1993, γιατί όσοι έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά μετά την 1η/1/1993 δεν έχουν χαμηλά όρια ηλικίας, αλλά βγαίνουν στα 62 με μειωμένη σύνταξη, στα 67 με πλήρη ή στα 62 με 40 χρόνια. Έχουν μεν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη για να συμπληρώσουν χρόνο ασφάλισης, όχι όμως για να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα.

Σχόλια - Facebook Comments