....

Θ. ΤΖΑΚΡΗ: ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

          Σε απάντηση της ερώτησης της Βουλευτή κ. Θ. Τζάκρη με θέμα «Κατάργηση των Δασαρχείων Αριδαίας και Έδεσσας»

ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επισυνάπτει το υπ’ αριθ. 1338/6-3-2014 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ, η οποία επί λέξει αναφέρει τα εξής: «Ως αρμόδια επιτελική αρχή σχεδιασμού και εισήγησης της ασκούμενης δασικής πολιτικής δεν έχουμε υποβάλει ουδέποτε μέχρι σήμερα πρόταση κατάργησης των Δασαρχείων ή των Διευθύνσεων Δασών».

Στην απάντηση αυτή αναφέρεται επίσης ότι «προς την κατεύθυνση αυτή, πρόσφατα με την αρ. πρωτ. 104586/165/11-2-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Σταύρου Καλαφάτη, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από:

α. Τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ως πρόεδρο.

β. Τον Ειδικό Γραμματέα Δασών ΥΠΕΚΑ ως μέλος.

γ. Τον Ειδικό Γραμματέα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ ως μέλος.

δ. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ως μέλος.

ε. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης που θα αφορά την αξιολόγηση των δομών και την αναδιάρθρωση των δασικών υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας με καταληκτική ημερομηνία περάτωσης του έργου αυτού την 31.3.2014».-

 

----------

Το πλήρες κείμενο της απάντησης στην ερώτηση της κ. Τζάκρη έχει ως εξής: ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments