....

Θ. ΤΖΑΚΡΗ: ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Τροπολογία - προσθήκη σχετικά με την παράταση της αναστολής πλειστηριασμών κύριας κατοικίας

κατατέθηκε στη Βουλή από τη Θ. Τζάκρη και άλλους ανεξάρτητους βουλευτές

Τροπολογία - Προσθήκη για την παράταση εφαρμογής του άρθρου 2 του Ν.4224/2013, για την αναστολή πλειστηριασμών κύριας κατοικίας, κατέθεσε η βουλευτής κ. Θ. Τζάκρη με άλλους ανεξάρτητους βουλευτές στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, κλπ».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το άρθρο 2 του Ν. 4224/2013 παρείχε σχετική προστασία απαγορεύοντας τους πλειστηριασμούς ακινήτων οφειλετών που χρησιμεύουν ως πρώτη κατοικία.

Κατά την διάρκεια του 2014, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, αυξήθηκαν δραματικά τα δάνεια των ιδιωτών που βρίσκονται σε καθυστέρηση. Η περαιτέρω αυτή δυσμενής κατάσταση θέτει σε άμεσο κίνδυνο να οδηγηθούν σε αναγκαστική εκποίηση μέσω πλειστηριασμών δεκάδες χιλιάδες ακίνητα που αποτελούν κύρια κατοικία.

Αυτό θα είναι η άμεση συνέπεια του τερματισμού στις 31.12.2014 της ελάχιστης προστασίας που παρέχει το άρθρο 2 του Ν.4224/2013.

Ως εκ τούτου καθίσταται επιτακτική, άμεσα και επείγουσα η περαιτέρω επέκταση της ισχύος του ως άνω άρθρου και της προστασίας που παρέχει έως τουλάχιστον την 31.12.2015.-

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments