....

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ - Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΛΜΩΠΑΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: «Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΛΜΩΠΑΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ»

Προγραμματίζονται τα αρδευτικά δίκτυα χωρίς κανένα προγραμματισμό για το ίδιο το φράγμα

 

Η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε Ερώτηση μου για το Φράγμα Αλμωπαίου,επιβεβαιώνει τις ανησυχίες για την εξέλιξη της κατασκευής του έργου.

Πρώτον: Δεν υποβλήθηκε κανένα αίτημα για την κατασκευή του φράγματος του Αλμωπαίου(έστω και τμηματικά)στο πλαίσιο τηςπρόσκλησης για τη Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022, η οποίαέληξε στις 9/2/24. Είναι άγνωστο πλέον, πως θα κατασκευαστεί το φράγμα του Αλμωπαίουκαθώς το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μιλά αόριστα, χωρίς να ενημερώνει ούτε για το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, ούτε για την κατασκευαστική δαπάνη,ούτε για το χρηματοδοτικό εργαλείο που θα μπορούσε να ενταχτεί.

Δεύτερον: Αναφορικά με τα συνοδευτικά αρδευτικά του έργου, το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει ότι έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΥΔΩΡ 2.0 και θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη μορφή ΣΔΙΤ,με το χρόνο κατασκευής του έργου να εκτιμάται στα 4 έτηκαι τησυνολική κατασκευαστική δαπάνη να ανέρχεται στα 142,6 εκ. €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ωστόσο, τα συνοδευτικά αρδευτικά έργα του Φράγματος Αλμωπαίου είναι το δεύτερο μέρος του έργου και για να λειτουργήσουν πρέπει να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος που αφορά στην κατασκευή του ταμιευτήρα του φράγματος που θα συλλέγει το νερό, το οποίο στη συνέχεια με τα αρδευτικά δίκτυα θα μεταφερθεί για να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες της πεδιάδας των Γιαννιτσών.

Ξεκινάμε δηλαδή από το τέλος χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει την αρχή.

 

Επισυνάπτεται η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

2024-03-19-124200

2024-03-19-124210

2024-03-19-124221

2024-03-19-124229

2024-03-19-124243
 

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments