....

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Ανάρτηση αρχικής κατάταξης υποψηφίων της Δράσης 1.4‘‘Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές’’

του Μέτρου 214 ‘‘Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις’’ του ΠΑΑ 2007-2013 από την ΕΥΕ-ΠΑΑ  Ανταγωνιστικότητα

 

Ανακοινώνεται ότι σήμερα Πέμπτη 20-03-2014  αναρτήθηκε στα Γραφεία του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Πέλλας αρχικής κατάσταση κατάταξης δικαιούχων-επιλαχόντων της Δράσης 1.4‘‘Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές’’ του Μέτρου 214

 της υπ΄αριθμ.2340/30-01-2013 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέες εντάξεις.

 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρο 11 της αρ.12194/07-11-2011 ΚΥΑ η υποβολή ενστάσεων πραγματοποιείται εντός επτά εργασίμων ημερών. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Γιαννιτσών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Πλατεία Πίκπα , 58100 Γιαννιτσά, τηλ.2381352314)

                                                          

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments